Rätt att avliva Junselevargarna
  • SVA

Rätt att avliva Junselevargarna

AktuelltPublicerad: 2014-03-21 16:59

Det var rätt av Naturvårdsverket att besluta om skyddsjakt på flyttvargen och hennes partner i Junsele. Det meddelade Förvaltningsrätten i Stockholm på fredagseftermiddagen. Däremot har tiden för skyddsjakten nu gått ut och det innebär att ärendet drar ut ytterligare på tiden.

Det var tre vargföreningar som överklagade Naturvårdsverkets beslut och fick jakten stoppad genom så kallad inhibition.
Förvaltningsrätten konstaterar att vargarna ställt till allvarlig skada för renskötseln genom de indirekta skador de orsakat. Renhjordarna skingras och dräktiga vajor, som behöver betesro, stressas.

Inga rimliga alternativ
Förvaltningsrätten anser att en det inte påverkar vargens gynnsamma bevarandestatus i Sverige om flyttvargen och partnern avlivas. Inte heller kan rätten finna att det finns några förebyggande eller alternativa metoder att ta till.
Rätten finner inte att stängsel för 41 miljoner kronor, flytt av alla renarna till reservbeten eller utfodring med älgkött är rimliga alternativ.

Ville förlänga skyddsjakten
Det var alltså rätt av Naturvårdsverket att bevilja skyddsjakt, slår Förvaltningsrätten fast.
I beslutet fick jakten pågå till den 10 mars. I konversationen med Förvaltningsrätten har Naturvårdsverket yrkat på att rätten förlänger jakten till den 24 mars, alltså på måndag.
Men det säger Förvaltningsrätten nej till, eftersom den saken aldrig var överklagad av vargföreningarna.
Just nu vet inte länsstyrelsen i Västernorrland var vargarna befinner sig. Senaste livstecknet från dem kom den 20 februari, då tiken tros ha fotografterats i reviret.

Återkommer med kommentarer
Efter det finns inga livstecken. Men såväl samebyns företrädare som länsstyrelsens personal söker just nu efter vargarna. Dessutom råder det fina snöförhållanden för skyddsjakt.
Men skyddsjaktsbeslutet har alltså gått ut.
Jakt & Jägare återkommer under kvällen med ett webbradioinslag, där ansvarig chef på Naturvårdsverket förklarar hur man tänker sig att ärendet ska drivas vidare.

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • AnnonsJakt & Jägare