Regeringen kan inte lova vargjakt
  • Granngården

Regeringen kan inte lova vargjakt

AktuelltPublicerad: 2013-09-17 11:37

Trots att antalet vargar vida överskrider den nivå som regeringen anser är gynnsam bevarandestatus är det oklart om det blir någon licensjakt på varg i vinter. Det överlämnar regeringen till Naturvårdsverket och länsstyrelserna att bedöma.

Jakt & Jägare har försökt få en webbradiointervju med miljöminister Lena Ek sedan slutet av november. På försommaren var beskedet att det kunde bli aktuellt först när rovdjurspropositionen släppts. Nu meddelar Lena Eks pressekreterare, Erik Bratthall, att ministerns kalender är ”väldigt full” och hänvisar till landsbygdsdepartementet och Eskil Erlandsson.

På webben har dock regeringen lagt ut frågor och svar om rovdjurspropositionen. Där framgår att många av de larm som rovdjursvännerna slagit möjligtvis saknar grund. En av frågorna som regeringen ställer och själv besvarar är om det blir någon licensjakt på varg i vinter.


”Myndigheter avgör”
”Jakt på varg och andra stora rovdjur är något som ansvariga myndigheter, Naturvårdsverket och länsstyrelserna, självständigt fattar beslut om. Det ankommer på dem att avgöra om tillräckliga förutsättningar finns för att utlysa jakt. Men regeringen anser att jakt är och ska vara en del av rovdjursförvaltningen, samt att all jakt ska bedrivas i enlighet med svensk lagstiftning och våra internationella åtaganden”, skriver regeringen.

Regeringen understryker att de olika intervallen, för hur stora rovdjursstammarna ska vara, inte ska tolkas som att det planeras någon omfattande jakt kommande vinter. Det är regelverken kring rovdjuren och internationella åtaganden som sätts i första rummet.

”Regeringen hoppas att förvaltningen på sikt ska åstadkomma minskade koncentrationer av rovdjuren, i synnerhet björn och varg. Men det är ansvariga myndigheter och de som hanterar förvaltningen som har till uppgift att avgöra med vilka metoder målen ska nås och i vilken takt det ska ske”, skriver regeringen.


Inget om jaktkvoter
Istället poängterar regeringen att det inte finns några förslag i rovdjurspropositionen på hur många rovdjur som ska skjutas inom ett par år.

I sina frågor och svar på webben avslöjar regeringen också att de olika intervallen för gynnsam bevarandestatus (GYBS), i fallet med vargen 170 till 270 individer, inte innebär att regeringen satt ett tak för antal vargar.


”Inga nya tak”
”Nej, det är inga nya tak på stammarna. En sådan lösning är inte förenlig med reglerna i EU:s art- och habitatdirektiv. I propositionen anges en politisk bedömning utifrån vetenskapligt underlag inom vilken ram nivån för GYBS ligger. Det centrala är att förvaltningen styrs så att GYBS-nivån inte ska underskridas. Men målen är satta för att det totala rovdjurstrycket ska dämpas, i synnerhet vad gäller koncentrationen i vissa delar av landet av björn och varg”, skriver regeringen.

Gynnsam bevarandestatus för kungsörn har i rovdjurspropositionen satts till 150 häckande par. Det har fått rovdjursvänner att rasa. Nu meddelar regeringen att det inte blir någon licensjakt på kungsörn, att det inte finns något sådant förslag i propositionen.


Slopar förenklad skyddsjakt
Vargkommitténs ordförande, enmansutredare Peter Egardt, föreslog kraftigt förenklad skyddsjakt i renskötselområdet, på fäbodar och i skärgårdsmiljöer.

Egardt ville att det skulle vara möjligt att skjuta exempelvis en varg redan efter första angreppet. Regeringen anser att det inte skulle vara förenligt med EU:s art- och habitatdirektiv. Därför finns förslaget inte med i rovdjurspropositionen.

Läs regeringens frågor och svar om rovdjurspropositionen här:

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNettojakt höst 17
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB