Regeringen permanentar paragraf 28
  • SVA

Regeringen permanentar paragraf 28

AktuelltPublicerad: 2009-04-20 18:06

Regeringen permanentar den utökade rätten att försvara tamdjur mot rovdjursangrepp som infördes på försök 2007. Dessutom klargörs att även andra än ägaren, till exempel jaktlagsmedlemmar, får skydda tamdjur.
– En mycket bra politisk markering, kommenterar JRF:s förbundsordförande Conny Sandström.

Regeringen kör alltså över Naturvårdsverket, som i början av februari föreslog en ny försöksperiod på tre år för paragraf 28 och den utökade rätten att skydda tamdjur från rovdjursangrepp.
– Om vi ska få en acceptans för rovdjur är det viktigt att vi ger förutsättningar för de människor som bor och verkar där rovdjuren finns. Därför är det bra att vi nu kan permanenta möjligheten att skydda tamdjur mot rovdjursangrepp, säger jordbruksminister Eskil Erlandsson i ett pressmeddelande.

Satte ned foten
Jägarnas Riksförbunds ordförande, Conny Sandström, välkomnar regeringens beslut och ser det som en mycket klar politisk markering.
– Vi måste komma ifrån de eviga och omständiga diskussionerna där man kräver både hängslen och livrem samt misstänkliggör jägarkåren, säger han.
– Politikerna konstaterar att försöket fungerat bra. De har lyssnat på de drabbade och drar därför slutsatsen att lagen är rimlig och bör permanentas. Politikerna sätter helt enkelt ned fotet. Jättebra!

Infördes på försök
Regeringen införde i maj 2007 på försök ett tillägg till paragraf 28 i jaktförordningen om utökade möjligheter för tamdjursägare att skydda sina djur mot angrepp av rovdjur även utanför hägn. De fick rätt att fälla ett rovdjur som angriper eller skadar tamdjur och även att skjuta om det är uppenbart att ett angrepp är nära förestående och inte går att avbryta med till exempel skrämselåtgärder.
Resultatet blev att sex vargar och en björn fälldes, vilket inte påverkat utvecklingen av stammarna negativt, varken enligt enligt Naturvårdsverket eller regeringen.

Polisen kritisk
Däremot riktade Rikspolisstyrelsens och Åklagarmyndigheten allvarlig kritik mot försöks-förordningen. De ansåg att fredningen av rovdjur i praktiken sätts ur spel och att det finns risk för att paragraf 28 kan utvecklas till ett verktyg för de som uppsåtligen har intresse att döda rovdjur.
– Det är i praktiken mycket svårt att motbevisa en skytt som hävdar att hans tamdjur hotats av ett rovdjur. Samma gäller om hans berättelse är osann, ansåg bland annat överåklagare Peter Hertting.

Väl förankrat beslut
Enligt den politiskt sakkunnige på jordbruksdepartementet, Magnus Kindbom, är beslutet om att permanenta paragraf 28 väl förankrat i regeringen. Att man nu går emot Naturvårdsverkets förslag motiveras med att ingen hittills sett att lagen missbrukats, även om åklagare och polismyndigheten uttryckt farhågor om att det skulle kunna ske.
– Naturvårdsverket konstaterade själv att försöket fungerat bra, men valde att gå på åklagar- och polismyndighetens linje, säger Magnus Kindbom och fortsätter:
– Normalt använder man inte tidsbegränsade förordningar. Nu permanentar vi lagen och Naturvårdsverket har i uppdrag att följa utvecklingen och bevaka om det skulle påverka rovdjursstammarna negativt. Skulle det inträffa får man diskutera en lagändring igen.

Jaktkamrater får försvara jakthunden
Regeringen passar också på att tydliggöra att även andra att tamdjurens ägare får skydda hundar eller boskap mot rovdjursangrepp. Det kan till exempel gälla jaktlagsmedlemmar eller grannar, vänner och anhöriga till en bonde.
Vid alla tillfällen gäller att man först måste försöka skrämma bort rovdjuret eller på annat sätt avbryta angreppet innan man får skjuta rovdjuret.
Vidare får även vilda djur i hägn, till exempel hjort, skyddas mot lodjursangrepp.

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • AnnonsJakt & Jägare