Rekordstora älgbetesskador i Norrland - Jakt & Jägare