Risk att mindre markägare kommer i kläm
  • SVA

Risk att mindre markägare kommer i kläm

AktuelltPublicerad: 2009-06-17 15:59

Jägarnas Riksförbunds ordförande, Solveig Larsson, välkomnar i stort den nya älgförvaltningsutredningen, även om hon varnar för att vissa mindre marker kan komma i kläm.

Gamla hjärtefrågor för Jägarnas Riksförbund, som B-licenser, går i graven om utredningsförslaget antas av riksdagen.
Men Solveig Larsson bedömer att det alternativ som utredningen nu föreslår i stort öppnar för jakt på vuxen älg på alla marker, vilket har varit en grundbult i JRF:s älgpolitik.
– Det beror på hur man klarar av samarbetet med sina grannar. Kan man bara komma överens inom ett älgskötselområde så finns det inget som hindrar att en liten mark inom området sköter sin jakt själv. Egentligen finns det möjlighet till alla typer av praktiska lösningar – så länge älgskötselområdets och älgförvaltningsområdets planer följs, säger Solveig Larsson, som tillägger:
– Det rimmar mycket väl med JRF:s paroller: Ansvar, Frivillighet och Samarbete.

Nekas medlemskap
Men det finns också vissa risker med förslaget, vilket Solveig Larsson påpekar i ett särskilt yttrande till utredningen: Älgskötselområden måste inte ansluta nya marker och situationer kan uppstå där markägare inte får vara med – och därför hänvisas till kalvjakt.
– Eftersom markägare kan komma i kläm bör de kunna överklaga till Älgförvaltningsområdet, som också ska kunna göra undantag och ge det mindre området rätt till vuxen älg, förutsatt att älgförvaltningen medger det, säger Solveig Larsson.

Oskyldiga kan drabbas
Utredningen tydliggör länsstyrelsens roll och ger den också befogenhet att lättare kunna upplösa älgskötselområden som fungerar dåligt. Det kan enligt utredningen ske vid stora omotiverade avvikelser mot planen, när planer inte lämnas in i tid, eller om skjutna älgar rapporteras in för sent – vilket i framtiden ska ske löpande, inom någon vecka.
Det betyder alltså att om någon del av älgskötselområdet missköter sig kan samtliga marker drabbas av sanktioner och stå utan jakt på vuxen älg nästa säsong. Det är orimligt, menar Solveig Larsson i sitt yttrande.
– Tredje person ska inte behöva drabbas på det viset, förklarar hon.

Tydligare markägarroll
När det gäller det ökade markägarinflytandet välkomnar hon framför allt att markägarna får en tydligare roll. Men rollfördelningen ändå inte är självklar, eftersom många jägare också är markägare.
– Det har alltid varit ett problem. Som vanligt gäller det att representanterna vet vilken stol de sitter på.
Att det i fortsättningen blir enhetliga fällavgifter över hela landet har hon inget emot, men tillägger:
– Däremot kan man diskutera vad pengarna ska användas till. Trots allt läggs ständigt mer ansvar och arbete ut på jägarna, och då känns det inte bra att man samtidigt höjer och inför nya avgifter.

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • AnnonsJakt & Jägare