Så ska Carlgren rädda vargjakten
  • Granngården

Så ska Carlgren rädda vargjakten

AktuelltPublicerad: 2011-06-16 16:28

– Dialogen med kommissionen fortsätter nu. Vi har bjudit in kommissionen för att på plats informera om den svenska vargförvaltningen, kommenterar miljöminister Andreas Carlgren med anledning av att EU-kommissionen fortsätter hota med domstolsprövning av den svenska vargjakten.

En delegation från kommissionen planerar att besöka Sverige inom en snar framtid.
Regeringen kommer då att peka på att nya målnivåer för vargstammen ska presenteras.
När det gäller förstärkningen av vargstammens genetiska status tänker regeringen hänvisa till en utredning om insemination.
Carlgren ska dessutom referera till utökat nordiskt samarbete i vargfrågan. Enligt planen ska en överenskommelse ingås under sommaren mellan Sverige, Norge och Finland. 


Samarbete med Ryssland
I förlängningen kommer även Ryssland att involveras. Utgångspunkten är att detta projekt ska läggas till grund för en samsyn om förvaltningen av hela den fennoskandiska vargstammen.
Målet med vargpolitiken är att den svenska vargstammen ska uppnå en gynnsam bevarandestatus.
Sveriges riksdag har beslutat att det ska ske genom en helhet med åtgärder för att stärka vargens genetiska situation, regionalt inflytande över förvaltningen samt en begränsning av vargstammens tillväxt genom en ytterst begränsad, selektiv och strängt kontrollerad licensjakt.

Snabb tiilväxt i vargstammen
Andreas Carlgren pekar även på att tillväxten av den svenska vargstammen går mycket snabbt.
På 20 år har vargstammen gått från att vara närmast helt utrotad till dagens över 200 individer, som är etablerade i allt fler län. Efter licensjakten vintern 2011 har det konstaterats att antalet föryngringar det senaste året är rekordhögt.
– Men tillväxten sker utifrån en vargstam med smal genetisk bas. Kommissionen och Sverige är överens om att det avgörande för att nå gynnsam bevarandestatus för den svenska vargstammen är att lyckas med den genetiska förstärkningen. Den svenska vargpolitiken innehåller därför tydliga åtgärder om införsel och flytt av genetiskt värdefulla vargar, förklarar miljöministern.

Flytt av vargvalpar
De första flyttarna av vuxna genetiskt värdefulla vargar har genomförts under våren 2011. Valpar har också på försök flyttats mellan djurparker för att säkerställa kommande utsättning av valpar.
– Under våren 2012 kommer ett antal svenska djurparksvalpar att utplaceras i vilda vargflockar, konstaterar Andreas Carlgren.

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNettojakt höst 17
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB