Så svarar regeringen om vargpolitiken
  • Pinewood

Så svarar regeringen om vargpolitiken

På onsdagskvällen kom skrivelsen till EU-kommissionen

AktuelltPublicerad: 2015-08-20 10:04

Regeringen svarar nu på EU-kommissionens kritik mot den svenska vargpolitiken. I en 94 punkter lång skrivelse förklarar regeringen att vargstammen växer starkt och att 2015 års licensjakt var begränsad och att vargarna som sköts var noga utvalda för att inga "genetiskt viktiga" vargar skulle skjutas.
Något besked om det blir licensjakt även kommande vinter ges dock inte i svaret till EU.

Regeringens svar är ett referat av hur de svenska myndigheterna förvaltar vargstammen.
Dagen före midsommaraftonen meddelade EU-kommissionen att den återigen hotar dra Sverige inför EU-domstolen på grund av vargpolitiken.
EU kritiserar bland annat det faktum att vargarnas utbredningsområde är begränsat, att de inte får bilda revir i renskötselområdet.

"Felskrivning" 
Men så är det inte, hävdar regeringen. Det är ett missförstånd.
"Denna uppgift är dock följden av en felskrivning i förvaltningsplanen och återspeglar inte på ett korrekt sätt vad som anges i rovdjurspropositionen", står det i svaret till EU-kommissionen.
Regeringen pekar istället på att vargen finns i alla svenska län utom Gotland.
Att vargpolitiken i praktiken innebär att revirhävdande vargar i renskötselområdet avlivas för att rennäringen ska överleva berörs inte i regeringens svar.

Samarbete om invandring
EU kritiserar också att vargarna i Sverige inte har tillräckligt inflöde av nya gener från öst. Det tänker regeringen lösa genom att samtala med samerna samt finska och ryska myndigheter om att vargar ska tillåtas vandra nedåt i Sverige. Hur det ska lösas praktiskt framgår inte.
Att flytta vargar är både dyrt och komplicerat, slår regeringen fast – ​det är inte säkert att vargarna stannar i Mellansverige, står det i svaret till EU-kommissionen.

Konstgjorda insatser 
Regeringen framhåller dock att flytt av vuxna vargar från renskötselområdet finns med som en tänkbar åtgärd. Dessutom kan det bli möjligt att djurparksvargar placeras ut hos vilda vargar. Det handlar om de valpar som föds efter fyra vargar som Sverige fick av en rysk djurpark.

44 av 615 vargar fälldes 
När det gäller antalet vargar som fälldes i 2015 års licensjakt på varg, pekar regeringen på att det efter 2014 års föryngring fanns 415 vargar i landet och att 44 av dem sköts. Regeringen framhåller flera gånger att vargstammen haft en årlig tillväxt på cirka 15 procent och att genetiken samtidigt förbättrats.
"Från att ha uppgått till 250 vargar efter 2011 års föryngring ökade vargpopulationen till 415 vargar efter 2014 års föryngringar, en ökning med cirka 65 procent.//Det antal vargar som fälldes under licensjakten 2015 måste givetvis betraktas i ljuset av denna utveckling", skriver regeringen.

Kastrering förkastades 
Kommissionen har kritiserat att inte alternativa metoder användes, istället för licensjakt. Regeringen framhåller att flytt av vargar, för att minska koncentrationerna, uteslöts eftersom det är dyrt och krångligt.
Likaså förkastades idén om kastrering av vargar, bland annat av djuretiska skäl.

Ingen praxis med licensjakt 
"När det gäller kommissionens farhågor om en felaktig praxis konstaterar regeringen att det inte skedde någon licensjakt i egentlig utsträckning 2012-2014 och att den licensjakt som ägde rum 2015 är föremål för rättslig prövning. Någon praxis har således inte etablerats och det är därför för tidigt att utala sig om någon sådan", skriver regeringen.

270 en miniminivå 
Kommissionen får också veta att siffran 270 som satts som övre tal för den så kallade referenspopulationen, inte utgör någon begränsning i form av tak för vargstammen. Referensvärdet är en miniminivå.
"I praktiken överskrider det faktiska antalet vargar denna miniminivå med bred marginal", skriver regeringen till EU-kommissionen.

Inget svar om licensjakt 
Regeringen framhåller flera gånger att Sverige ska ta sitt ansvar och arbeta för en livskraftig vargstam, i enlighet med EU:s lagstiftning. De utredningar om vargens gynnsamma bevarandestatus, utökad skyddsjakt och utredning hur skador på boskap och husdjur kan minskas nämns som initiativ som regeringen tagit.
Något svar på hur det blir med licensjakt i vinter finns dock inte.

Läs hela regeringens svar här

 

 

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNettojakt höst 17
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB