Säljakt från motorbåt tillåts
  • Sunne Jaktmässa

Säljakt från motorbåt tillåts

AktuelltPublicerad: 2013-04-18 16:50

Antalet sälar som får fällas i skyddsjakt på säl är i år 230, samma antal som under 2012. Nytt för i år är att det blir tillåtet att jaga från motorbåt och att Kustbevakningen har nytt telefonnummer för information om hur många sälar som fällts.

Innan skyddsjakten startar ska Kustbevakningen kontaktas för information om hur många djur som återstår av tilldelningen i området.
Kustbevakningen lämnar upplysningar dygnet runt på det nya telefonnumret, 08-57 89 76 17.
Skyddsjakt på gråsäl är tillåtet 20 april till 31 december, eller tills länets kvot är fylld.
Högst hälften av antalet tilldelade gråsälar per län får fällas före den 1 juli.
Kvoten är på samma nivå som förra året – 230 sälar.

92 sälar fälldes förra året
Under 2012 rapporterades 92 fällda sälar.
Enligt Havs- och vattenmyndigheten, som ansvarar för sälförvaltningen, skiljer sig inte omfattningen av sälskadorna i Östersjön från förra året. Myndigheten konstaterar även att gråsälen i Östersjön har ett starkt bestånd med en normal tillväxthastighet.
Mot bakgrund av detta finner Naturvårdsverket det inte motiverat att höja tilldelningen under 2013, skriver myndigheten i ett pressmeddelande.

30 000 gråsälar i Östersjön
Gråsälstammen i Östersjön beräknas uppgå till mer än 30 000 individer och ökningen har stannat av. Gråsälen förekommer längs hela kusten från Skåne upp till Norrbotten.
”Naturvårdsverket gör därför bedömningen att en skyddsjakt på som högst 230 gråsälar inte kommer försvåra upprätthållandet av gynnsam bevarandestatus för gråsälstammen i Östersjön”, skriver myndigheten.


Licensjakt ska utredas

Naturvårdsverket har fått i uppdrag av regeringen att tillsammans med berörda myndigheter och organisationer utreda förutsättningarna föreslå hur skyddsjakt på säl kan effektiviseras i syfte att uppnå beslutad tilldelning. I uppdraget ingår också att föreslå hur en licensjakt på säl kan utformas. Uppdraget ska redovisas senast den 1 juli 2013.


Antal sälar per län som får skyddsjagas :
Norrbotten: 40.
Västerbotten: 20.
Västernorrland: 30.
Gävleborg: 60.
Uppsala: 20.
Stockholm: 20.
Södermanland: 10.
Östergötland: 10.
Kalmar: 20.

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsVästgårds Game Fair
  • AnnonsStaffans vapen
  • AnnonsGyttorp Norma