Samekritik mot att utreda jakträtt
  • Sunne Jaktmässa

Samekritik mot att utreda jakträtt

AktuelltPublicerad: 2012-11-30 15:25

Svenska Samernas Riksförbund ifrågasätter den kommande utredningen av svensk jaktlagstiftning. Bland annat ska det utredas om man kan ta bort den dubbla jakträtten för älgjakt och hur man långsiktigt ska trygga fjälljakten.

Girja sameby har tillsammans med Svenska Samernas Riksförbund, SSR, lämnat in en stämningsansökan mot den svenska staten, där de vill att en domstolprocess ska fastställa samebyarnas jakt- och fiskerätt. Därför ifrågasätter de nu varför samma sak ska utredas i den nya utredningen av den svenska jaktlagstiftningen.
– Vi ställer oss ganska frågande till att börja utreda något som föremål för en domstolsprocess, säger Jenny Wik-Karlsson, förbundsjurist hos SSR, till Sveriges Radio Sameradion.

”Orättvist med dubbla jakträtter”
Den dubbla jakträtten finns inom vissa delar av renskötselområdet och innebär att både samebyar och övriga jaktlag får jaga på samma områden. 
Lars-Jonas Johansson är partiledare i Landspartiet Svenska Samer. Han är positiv till att avskaffa den dubbla jakträtten, eftersom han anser att den är orättvis mot dem som nyttjar markerna, bland annat de samer som inte är med i samebyar.
– Det är statens skyldighet att utreda det här, för det är staten som har ställt till det här eländet som drabbar många enskilda samers rättighetsutövning, säger han Lars-Jonas Johansson till Sameradion.

Inte säkert att den avskaffas
Håkan Larsson, som ska hålla i utredningen, menar att det är för tidigt att säga något om hur det blir med den dubbla jakträtten.
– Vi vet ju inte om den ska avskaffas. Vi ska titta på vilka förutsättningar det finns för att finna en lösning. Det finns ju lite olika uppfattningar. Så det är det utredningen ska titta på, säger Håkan Larsson till Sameradion.

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsUtomhusliv.se
  • AnnonsStaffans vapen
  • AnnonsGyttorp Norma