Sex EU-länder värnar legala vapen
  • Pinewood

Sex EU-länder värnar legala vapen

AktuelltPublicerad: 2016-01-21 11:33

Sex EU-länder och Serbien värnar om de legala, civila vapen för jakt och skytte. Det visar ett gemensamt uttalande från inrikesministrarna i Tjeckien, Slovakien, Ungern, Polen, Slovenien, Makedonien och Serbien.
De sju talar för V4-staterna som brukar kallas för Visegradgruppen, en mellanstatlig organisation för länder i Centraleuropa som tidigare haft kommunistiskt styre under sovjettiden.

När det gäller EU-kommissionens förslag till ett nytt vapendirektiv välkomnar de sju ministrarna åtgärder för att bekämpa terrorism.
Det är det olagliga skjutvapnen som utgör ett allvarligt hot, konstaterar de.
”Inom EU är det nödvändigt att förhindra insmuggling av olagliga skjutvapen från riskområden.”
Visegradgruppen värnar om de legala vapenägarna.
”När det gäller regleringen av innehav av skjutvapen är det nödvändigt att koncentrera åtgärderna främst på olagliga skjutvapen, inte lagligt innehav av skjutvapen”, skriver de sju.

”Kan leda till negativa konsekvenser”
”Det bör beaktas att förbud mot innehav av vissa typer av skjutvapen som i själva verket inte används vid terroristhandlingar kan leda till negativa konsekvenser, särskilt flytten av sådana vapen till den illegala sfären.
V4-staterna har djupa historiska erfarenheter med sådana konsekvenser. För sådana ändamål som samling, jakt, sport eller innehav av skjutvapen för defensiva syften, måste möjligheten att fastställa villkor för hantering av skjutvapen överlämnas till att, inom rimlig utsträckning, bestämmas av varje medlemsstat i enlighet med sina behov. EU:s lagstiftning i fråga om skjutvapen ska harmoniseras, där nödvändigt, och beredas med en konsekvensbedömning av potentiell påverkan”, skriver ministrarna.

 Här finns uttalandet: 

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB