Simone mindre än Gudrun
  • SVA

Simone mindre än Gudrun

AktuelltPublicerad: 2013-10-30 16:07

Skogsstyrelsens och skogsbruket bedömer att stormen Simone fällde mellan 1,5 och 2 miljoner skogskubikmeter. Hårdast drabbade är skogarna i södra Halland, ett bälte från norra Skåne, södra Kronoberg och norra Blekinge.

Bedömning av skadevolymen grundar sig på de inventeringar som Skogsstyrelsen, skogsbolag och skogsägarföreningar genomförde i Götaland under tisdagen.

Mest omfattande skador finns i södra Halland, nordvästra Skåne, södra Kronoberg och norra delarna av Blekinge. Skadorna avtar norr- och österut.


Uppåt två miljoner skogskubikmeter
Den fällda volymen skog kan uppskattas till mellan 1,5 och två miljoner skogskubikmeter.

– Det är svårt att göra en bedömning så här snabbt, men det känns bra att vi så snart har kunnat komma fram till en samlad bedömning, säger regionchef Lars Ekberg på Skogsstyrelsen, i ett pressmeddelande.

Stormen Simones fällda volymer är begränsade i jämförelse med stormen Gudrun, år 2005, som fällde 75 miljoner skogskubikmeter.

I dagsläget finns en uppskattning av fälld volym endast för stormområdet som helhet. Att bryta ned materialet länsvis kräver ytterligare analys. Det arbetet väntas ta ytterligare minst ett dygn.

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • AnnonsJakt & Jägare