Skilda regler upprör lojägare
  • Sunne Jaktmässa

Skilda regler upprör lojägare

AktuelltPublicerad: 2010-02-27 09:29

Det blir stora skillnader i förutsättningarna för de jägare som på måndag startar årets lodjursjakt. I norra Sverige har Naturvårdsverket gjort undantag från reglerna och tillåter spårsökning och ringning med motorfordon. I övriga landet är det inte tillåtet.

Undantagen från reglerna gäller det norra rovdjursförvaltningsområdet, alltså Norrbotten, Västerbotten, Jämtland och Västernorrland.
– Det är rent ut sagt på helvete. Naturvårdsverket vet lika bra som vi vilka snöförhållanden som råder. Att ta sig runt vårt jaktområde med skidor innebär en tur på fem-sex mil och när jakten startar en måndag är det kanske åtta-tio jägare som kommer loss och kan vara med, säger Tommy Gunnarsson i Sala.

Hänsyn till rennäringen
Magnus Kristoffersson, vanligen handläggare vid länsstyrelsen i Jämtland men just nu konsult på Naturvårdsverket, förklarar hur verkets personal resonerat:
– Verket har fattat det här beslutet med hänsyn till rennäringen. Det anses behövas extraordinära insatser för att minska antalet lodjur i renbetesområdena. Därför görs ett avsteg från jaktlagen. Snödjupet i övriga delar av landet har inte bedömts utgöra grund för undantag, säger Magnus Kristoffersson.

Kritisk
Ulf Kallin, riksviltvårdskonsulent vid Jägarnas Riksförbund, är kritisk till att landets jägare behandlas olika.
– Det är konstigt att man ger dispens till den ene, men inte den andre när det handlar om att ett antal lodjur ska tas bort, säger Ulf Kallin.
Så här skriver Naturvårdsverket i beslutet som ger jägarna i de norra delarna av landet undantag från gällande lag:

Beslutet
”Naturvårdsverket beslutar vidare att tillåta användning av motordrivet fordon för att på befintligt vägnät och på befintliga skoterleder söka efter lodjursspår. Det utgör ett undantag enligt 24 d § andra stycket jaktförordningen från förbudet i 31 § jaktlagen (1987:259) att bedriva jakt från motordrivet fortskaffningsmedel. I samband med jakt med stöd av detta beslut får djur sökas från motordrivet fordon som färdas på väg eller skoterled som återfinns på lantmäteriets karta i skala 1:50 000 eller på lantmäteriets karta i skala 1:100 000 i områden där kartor i skala 1:50 000 inte finns. Motordrivet fordon har samma betydelse som i 1 § lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner. Det innebär att sökande längsmed väg eller skoterled får ske för så kallad ringning av djuren för att fastställa djurets ungefärliga vistelseplats. Undantaget ger inte rätt att från motordrivet fordon skjuta, spåra, förfölja eller genskjuta djuret. Undantaget ger inte heller rätt att nyttja motordrivet fordon för att förhindra att lodjuret kan undkomma eller för att avleda dess uppmärksamhet från den som jagar. Undantaget ger inte heller rätt att med motordrivet fordon söka efter lodjursspår före den 1 mars 2010. Naturvårdsverket erinrar om att skjutvapen inte får medföras vid färd med motordrivet fordon i terräng (22 § jaktförordningen).”
Den som vill läsa besluten kring lojakten i sin helhet hittar dem på Naturvårdsverkets hemsida på adress:
http://www.naturvardsverket.se/sv/

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsVästgårds Game Fair
  • AnnonsStaffans vapen
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsBosjökloster