Skillnader i lo-tilldelningar ifrågasätts
  • Jämtland Game Fair

Skillnader i lo-tilldelningar ifrågasätts

AktuelltPublicerad: 2010-03-02 11:17

Jägareförbundet har i en skrivelse till länsstyrelsen i Gävleborg ifrågasatt de stora skillnaderna i lodjurstilldelningarna inom det mellansvenska rovdjursförvaltningsområdet.

I Gävleborg får i år åtta lodjur fällas. I Dalarna, Värmland och Uppland är däremot tilldelningarnma 18, 20, respektive 15
djur.
– Det kan inte råda någon som helst tvekan att Gävleborgs län tillhör ett av de län i landet som har det allra högsta samlade rovdjurstrycket, skriver Jägareförbundet Gävleborg.

Märklig skillnad
I skrivelsen till länsstyrelsen pekar förbundet på att Gävleborgs lodjursstam de senaste vintrarna uppskattas till 23 respektive 18 föryngringar, samt att länets mål är 15 föryngringar.
Förbundet pekar också på att den nya rovdjurspolitiken som anger en minskning av lodjursstammen i Mellansverige för att därigenom minska det samlade rovdjurstrycket.
Därför ifrågasätter förbundet de stora skillnaderna i tilldelningarna mellan exempelvis Gävleborg och Dalarna.

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsUtomhusliv.se
  • AnnonsStaffans vapen
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsBosjökloster