Skyddsjakt på 14 knubbsälar
  • Granngården

Skyddsjakt på 14 knubbsälar

AktuelltPublicerad: 2006-03-31 15:42

Sju yrkesfiskare på Västkusten får tillstånd att skjuta totalt 14 knubbsälar för att förebygga skador på fisket. Naturvårdsverket har beviljat skyddsjakt under två perioder, när sälarna inte ömsar päls. Jakten får enbart ske från land, inte från båt.

Tillståndet gäller sju yrkesfiskarna från Strömstad i norr till Vallda i Halland. De har problem med att knubbsälarna gör skador på ålfisket.
– Det enda långsiktigt säkra sättet att skydda yrkesfisket mot skador av säl är att utveckla sälsäkra fiskemetoder och fiskeredskap. Det finns ryssjor i bra material som står emot sälangrepp. Men vissa individer försöker ändå komma åt ålen. Det är dessa individer skyddsjakten ska inriktas på, säger Susanna Löfgren, chef för viltförvaltningsenheten.
Det finns cirka 9 500 knubbsälar i svenska och danska vatten.
Skyddsjakten tillåts från 1 april till 9 maj, samt från 15 september till året slut. Under sommaren ömsar knubbsälarna päls och ligger uppe på land. Under den tiden tillåts ingen jakt.
– Jakten ska inriktas på de sälar som orsakar skador. Ett starkt villkor är att jakten endast får bedrivas från land i omedelbar närhet till fiskeredskapen, säger Per Risberg, som handlagt skyddsjaktsbeslutet,

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNettojakt höst 17
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB