Skyddsjakt på varg i Äppelbo
  • Granngården

Skyddsjakt på varg i Äppelbo

AktuelltPublicerad: 2007-11-16 15:47

Det blir skyddsjakt på en varg i Äppelbo i Dalarna. Naturvårdsverket har gett tillstånd till skyddsjakten för att minska risken för nya angrepp på jakthundar och andra tamdjur i området.

Naturvårdsverket avslog ansökan om skyddsjakt i området i början av oktober, eftersom omfattningen av skadorna då inte var tillräckliga för att ge tillstånd till skyddsjakt. Efter det angreps ytterligare en hund.
– Det har varit många angrepp på jakthundar de senaste månaderna i Äppelbo. Därför tillåter vi nu skyddsjakt. Men innan vargen fälls måste DNA-prover samlas in och DNA-analysen visa att det är varg av skandinaviskt ursprung som finns i området. Om DNA-analysen visar att där finns en varg av finsk-ryskt ursprung blir det ingen jakt, säger Susanna Löfgren, chef för viltförvaltningsenheten på Naturvårdsverket.
Under hösten har fyra hundar angripits av varg i området. Det har under samma period rapporterats observationer av en eller två vargar i det område där tre av angreppen inträffat. Flera andra vargrevir finns i närområdet.
Naturvårdsverkets beslut gäller för tiden 16 november till 15 januari 2008, men själva jakten får bara pågå i två veckor från jaktstart.

”De är för omständliga”
Malte Sandström, ordförande för Jägarnas Riksförbund i Dalarna, tycker det är beklagligt att det ska ta så lång tid till att fatta ett beslut.
Dessutom har beslutet ett förbehåll. Skyddsjakten uteblir om DNA-proverna visar att det handlar om invandrad varg från Finland-Ryssland.
– Naturvårdsverket är för omständligt i sin beslutsgång. För lokalbefolkningen blir det inskränkningar i livsföringen och förlorad livskvalitet. För oss som bor i områden med rovdjur verkar rovdjuren vara viktigare än folk som bor och lever i området, säger Malte Sandström.

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNettojakt höst 17
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB