Stor- och lillgäddan fredas
  • Jämtland Game Fair

Stor- och lillgäddan fredas

AktuelltPublicerad: 2010-03-02 07:59

Fiskerriverket tar nu till drastiska åtgärder för att rädda bestånden av gädda i Östersjön. Ingen sportfiskare får dra upp mer än tre gäddor samma dag – och alla exemplar som är mindre än 40 centimeter eller större än 75 centimeter ska släppas tillbaka.

Under flera år har såväl yrkes- som sportfiskare rapporterat om vikande bestånd av gädda i Östersjön, framförallt längs öppna kuststräckor.
– Vi jobbar för att hitta orsakerna, men vi vet ännu inte varför. Det verkar som om minskningen hänger samman med att reproduktionen i dessa områden inte lyckas, säger Ulf Bergström är biolog på Fiskeriverket i ett pressmeddelande på verkets hemsida.

Gäller bara handredskap
Det blir bara människor som fiskar med handredskap som berörs av förändringen. Nätfisket får fortsätta som tidigare. De nya reglerna införs från och med 1 april och gäller hela Östersjön förutom Bottenviken.
– Anledningen till förbudet att ta upp gäddor större än 75 cm är att de stora gäddorna är extra viktiga för återväxten. De lägger fler och större romkorn och larverna som kläcks ur sådan rom har större chans att överleva. De kan snabbare passera de kritiska tidiga livsstadierna, säger Ulf Bergström.
Gäddor under 40 centimeter fredas för att de ska hinna leka.

Fler åtgärder väntar 
Det här beslutet är bara det första i en serie åtgärder som Fiskeriverket planerar för att stärka stammarna av gädda och andra fiskarter i Östersjön.
Alla remisinstanser som Fiskeriverket skickade förslaget till var positiva till de nya reglerna för gäddfiskare, skriver verket på sin hemsida.

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsUtomhusliv.se
  • AnnonsStaffans vapen
  • AnnonsGyttorp Norma