Svenljungagruppen träffade verket
  • Jämtland Game Fair

Svenljungagruppen träffade verket

AktuelltPublicerad: 2013-04-30 08:57

Svenljungagruppen kräver att politikerna griper in i frågan om hur stor vargstam Sverige ska ha.

”Gynnsam bevarande status är ett tillstånd som inte skall beslutas av empatifattiga tjänstemän utan av ansvarsfulla politiker”, skriver Svenljungagruppen i ett pressmeddelande efter att ha träffat tjänstemän på Naturvårdsverket

Det var på måndagen som Svenljungagruppen och tjänstemän på Naturvårdsverket träffades i Stockholm. Svenljungagruppen representerades av Thomas Ekberg och Anders Runnérus, och verket av generaldirektör Maria Ågren, viltsamordnare Ruona Burman, chefen för biologisk mångfald, Mark Marissink, samt forskningssamordnare Per Sjögren-Gulve.

Ekberg och Runnérus framförde Svenljungagruppens uppfattning att verket satsar oproprotionerligt stora resurser på vargen, på bekostnad av omkring 4 000 andra rödlistade arter i landet.


”Anmärkningsvärt”
Svenljungagruppen ville veta hur fördelningen mellan de olika arterna ser ut.

”Detta sa man sig inte ha kontroll över utan utryckte det så att man lade alla pengar i en klump och fördelade det till länsstyrelserna som sedan fick ansvar att fördela ut pengarna efter behov. Vi tycker det är mycket anmärkningsvärt att en statlig myndighet inte har bättre styrning över hur man prioriterar sina resurser ändliga resurser (våra skattepengar)”, skriver Svenljungagruppen i sitt pressmeddelande.

Man anser att vargen redan nu har gynnsam bevarandestatus och ifrågasätter de beräkningsgrunder som verket använt när 380 vargar angetts som en minimistam i Sverige.


Inser inte skadebilden
”Vi klargjorde att det kommer att bli kraftfulla protester om man kommer att hävda att GYBS skulle ligga på så högt antal som 380 som de flaggat för. Men man svarade att man inte kunde ta hänsyn till påtryckningar från landsbygdsbefolkningen”, skriver Svenljungagruppen.

Runnérus och Ekberg påpekade att EU: s art- och habitatdirektiv kräver lokal acceptans och anser att de möttes av frågande blickar.

”Lokal acceptens verkar inte finnas som term i huset, inte heller insikten om de skador som drabbar landsbygdsbefolkningen. Vår uppfattning är att Naturvårdsverket inte kommer att ta någon hänsyn till landsbygdsbefolkningen och dess näringar när man presenterar en ny förvaltningsplan i juni”, skriver Svenljungagruppen i sitt pressmeddelande.


Efterlyser politisk styrning
Man finner det uppenbart att Naturvårdsverket drivs utan politisk styrning och så vill Svenljungagruppen inte ha det.

”Vi får hoppas att ansvariga politiker inte gömmer sig eller låter sig styras av Naturvårdsverkets tjänstemän utan tar tillbaka initiativet och bestämmanderätten i frågan”, avslutar Svenljungagruppen sitt pressmeddelande.

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsUtomhusliv.se
  • AnnonsStaffans vapen
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsBosjökloster