Svenska och norska bönder har fått nog av varg
  • Vildmarkshörnan

Svenska och norska bönder har fått nog av varg

AktuelltPublicerad: 2012-04-19 10:33

Bondeorganisationerna i Sverige och Norge kräver nu gemensamt att den svensk-norska vargstammen begränsas. De båda ländernas rovdjursförvaltning måste anpassas.
”Betesdjur på ena sidan gränsen ska inte utsättas för större rovdjurstryck än den andra”, skriver bönderna.

LRF och Norges Bondelag vill att förvaltningen av den skandinaviska vargpopulationen anpassas till:
• Livskvalitet och trygghet för befolkningen i områden med varg.
• Betesmarkernas värde som resurs för produktion av tamren, får och nötboskap.
• Det värde som betesmarkerna har för hotade arter av växter, svamp och insekter.
• De jakttraditioner och inkomster till markägare och lokala samhällen som skapas av vilttillgång och jakttillfällen.

Möjlighet att skydda djuren
Dessutom påpekar de svenska och norska bondeorganisationerna arr djurägarnas måste ha möjlighet att skydda sina djur.
”Vi kräver att djurägarna bemöts rättssäkert och att den som bedriver skyddsjakt (i Sverige med stöd av paragraf 28 i jaktförordningen) får behålla vapen och möjlighet att bedriva jakt, tills eventuell dom föreligger”, skriver organisationerna.

Gemensamma vargflockar
Sverige och Norge har en gemensam vargpopulation, konstaterar de.
Totalt registrerades 31 flockar vintern 2010-2011. Tre av dessa bestånd höll enbart till i Norge (Slettås, Kynna, Linnekleppen). Tre hade revir i gränstrakterna (Rotna, Gräsmark, Dals Ed-Halden). Resterande 25 höll revir enbart i Sverige. 
Den skandinaviska vargpopulationen växer kraftigt, 2007-2010 var den årliga tillväxten 21 procent.

Begränsa antalet vargflockar
LRF och Norges Bondelag anser att den skandinaviska vargpopulationen måste hållas inom ett begränsat antal flockar.
”Dessa måste ge utrymme för en förutsägbar och djurskyddsmässigt acceptabelt tamdjurshållning, enligt traditioner och ekonomiska förutsättningar i respektive land”, meddelar de i uttalandet.
De båda ländernas rovdjursförvaltning måste anpassas så att betesdjur på ena sidan gränsen inte utsätts för större rovdjurstryck än den andra, kräver bönderna
”Vargflockar som har hela sitt revir i ett land ska räknas till 100 procent som det landets population. Vargflockar som har revir i gränstrakterna ska räknas med en faktor 0,5 i båda ländernas populationer”, tillägger de.

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsVästgårds Game Fair
  • AnnonsStaffans vapen
  • AnnonsGyttorp Norma