Sverige vill förbjuda halvautomater
  • Sunne Jaktmässa

Sverige vill förbjuda halvautomater

Avslöjas i dokument från ministerrådet i EU

AktuelltPublicerad: 2016-04-06 14:39

Ett dokument från ministerrådet i EU avslöjar att Sverige i praktiken är för ett EU-förbud mot halvautomatiska studsare. Sverige vill även ha tidsbegränsade vapenlicenser för jägare och ett förbud mot distanshandel med vapen. Den svenska inrikesministern Anders Ygeman (S) har tidigare hävdat att Sverige har samma linje som Finland och värnar om halvautomaterna. Dokumentet från EU-byråkraterna ger en helt annan bild av den svenska linjen.

Även inom ministerrådet i EU har frågan om vapendirektivet diskuterats. Av ett dokument från GENVAL, som är ett utskott på tjänstemannanivå under ministerrådet, framgår att de flesta länder stödjer de restriktioner och förbud som kommissionen lagt fram.
Det gäller bland annat halvautomatförbud och femårslicenser. I vissa fall vill ministerrådets byråkrater gå längre än kommissionen.

Vill ha märkning av patronmagasin
Exempelvis föreslås märkningar av delar som inte räknas som vitala delar, exempelvis magasin. 
Ministerrådets tjänstemän vill även att både vapen och ammunition skall förvaras separat i vapenskåp. Däremot stöder man inte kommissionens förslag om förbud mot k-pist.
Samtidigt har en rad länder allvarliga invändningar ”scrutiny reservations” mot förslaget som sådant. Det framgår inte vad dessa reservationer grundar sig i. Men sådana invändningar handlar normalt om att förslag skulle strida mot EU-stadgan eller subsidiaritetsprincipen.  
Till dessa reservanter hör bland annat Finland, Danmark, Tjeckien, Belgien och Tyskland. Sverige har däremot inte kommit med någon sådan invändning. 

Sverige förordar förbud mot halvautomater
Av dokumentet framgår även att Sverige stöder ett halvautomatförbud.
Den svenska linjen rörande halvautomater formuleras som ett undantag från förbudet. Men det framgår samtidigt att undantaget endast skulle gälla vapen som inte ”är försedda med eller kan förses med magasin med en kapacitet överstigande fem skott, eller som är konstruerade på ett sådant sätt att de är mer lämpliga för strid än för jakt”.
Eftersom alla på marknaden förekommande halvautomater har löstagbara magasin kan de också förses med magasin som rymmer mer än fem patroner. Därför innebär det svenska förslaget även det ett totalförbud. Möjligen skulle någon enstaka modell undantas.
Det innebär att Sverige är ett av de länder som vill gå längst på detta område. Grannlandet Finland motsätter sig samtidigt helt halvautomatförbud.

Sverige vill ha bort ”livstidslicenser”
De svenska representanterna har enligt dokumentet inte heller motsatt sig hårdare förvaringskrav, förbud eller restriktioner mot distanshandel mellan privatpersoner, eller krav på tillstånd för att modifiera vapen eller ammunition (vilket skulle kunna innefatta ett förbud mot handladdning). Däremot har Sverige ifrågasatt proportionaliteten i mentaltester av de som ansöker om vapenlicens.
Sverige har också föreslagit att det införs generella krav på att vapenlicenser inte får gälla längre än tio år.

Rapportörens förslag
Den brittiske konservative Europaparlamentarikern Vicky Ford, som fått i uppdrag att fungera som rapportör i det utskott (INCO) som är ansvarigt för frågan, har i sin tur lagt fram ett förslag till ändringar av kommissionens ursprungsförslag om nytt vapendirektiv. 

Det dokumentet kan läsas här:
Förslaget som lades fram innebär i jämförelse med kommissionens några lättnader när det gäller de hårdast kritiserade punkterna. Bland annat föreslås inget direkt förbud mot halvautomatiska gevär och automatvapen. Det innebär att det dynamiska skyttet och k-pistskyttet med hennes förslag skulle få fortsätta.
Vicky Ford föreslår även att man ur kommissionens förslag stryker kravet på att muséer och samlare tvingas behöva förstöra delar av samlingarna.
I andra avseenden går förslaget längre än kommissionen. Bland annat vill hon kräva tillstånd för att få modifiera vapen, exempelvis korta kolven. Dessutom ska det införas nya förvaringskrav, eventuellt även för vapendelar.

Svårbegripligt förslag
Eftersom förslaget är skrivet med egen terminologi är det mycket svårbegripligt i en del avsnitt. Det förslag kommissionen lade fram fick kritik för samma sak. Men det här dokumentet är ännu mer kryptiskt. Det gör att det inte i alla avseenden går att utläsa vad förslagen innebär.
I likhet med kommissionens förslag saknas även konsekvensanalys i Fords förslag; detta trots att Ford tidigare kritiserat kommissionen för att inte ha gjort en sådan.
Ford menar dock att hon har bevis för att de förslag hon lagt fram är motiverade och att hon förordar att ”dagens ordning ska gälla varhelst det saknas tillräckliga bevis för att rättfärdiga ändringar”.

Nya märkningar och register
Ford vill dessutom införa krav på flera nya märkningar av vapendelar, även icke-licenspliktiga sådana. Det system hon föreslår innebär också att ett vapen skulle kunna få flera olika vapennummer. Hon föreslår också ett alleuropeiskt register över vapenägare som alla relevanta myndigheter i medlemsländerna skulle ha direktaccess till.

Nästa steg i processen
Nästa steg är att GENVAL-gruppen skall träffas igen den 11 april.  I Europaparlamentet är nästa steg att partigrupperna skall kommentera det förslag Ford lagt fram den 20 april.
Därefter får parlamentarikerna lägga egna tilläggsyrkanden till förslaget fram till den 27 april. Den 14 juni skall sedan förslagen debatteras i Europaparlamentet i samband med detta skall även förslaget förhandlas mellan parlamentet och ministerrådet. Ett beslut kan sedan ske tidigast i slutet av juni.

Filer

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsVästgårds Game Fair
  • AnnonsStaffans vapen
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsBosjökloster