Tre företag jobbar med nya vargskydd för hundar
  • SVA

Tre företag jobbar med nya vargskydd för hundar

AktuelltPublicerad: 2011-01-01 10:25

Tre svenska företag har startat utvecklingen av västar som ska förhindra att jakthundar dödas av varg.
– Jag kan inte avslöja några företagshemligheter, men i två fall handlar det om elvästar och i det tredje fallet om en annan avskräckningsmetod, säger vargforskaren Jens Karlsson.
Däremot står det nu klart att de så kallade vargpinglorna inte rekommenderas av forskarna. Det finns inga vetenskapliga belägg för att de fungerar.

De så kallade vargpinglorna delas ut gratis av många länsstyrelser och används som argument i den infekterade vargdebatten. Bland annat på newsmill.se menar debattörer att det inte är några problem med löshundsjakt i vargrevir, bara man vidtar alla försiktighetsåtgärder. Bland sådana åtgärder nämns vargpinglorna.

Hundar med pinglor dödade 
Men på Viltskadecenter kan man inte rekommendera dessa som skydd mot vargangrepp.
– Det finns inga vetenskapliga belägg för att de fungerar. Dessutom har fyra hundar som burit pingla blivit attackerade. Tre av dem dödades, säger Jens Karlsson vid Viltskadecenter.

• Hur kom idén med pinglorna upp överhuvudtaget?
– Det är uppgifter som kommer från Ryssland. Där finns jägare och forskare som hävdar att de förebygger vargangrepp. Men Ryssland har inte samma tradition som vi på att dokumentera användningen vetenskapligt. Sådana här ”sanningar” får vi också höra från USA, Idaho och Michigan, men inte heller där finns några vetenskapliga studier, svarar Jens Karlsson.

• Ska de betraktas som en bluff, då?
– Vi vet inte. Men det finns ju som sagt de om hävdar att pinglorna fungerar, och det är en förhållandevis billig åtgärd som inte stör hunden nämnvärt. Då kan det vara idé att ändå fortsätta med användningen, säger Jens Karlsson.

Tyckte det gick långsamt 
Han avslöjar också att tre olika, svenska företag satt i gång utvecklingen av helt nya vargvästar, som ska avskräcka vargar från att attackera jakthundar.
– På Viltskadecenter tyckte vi att det gick väldigt långsamt i frågan om vargskydd för jakthundar. Vi hade till och med planer på att kontakta Kungliga tekniska högskolan och Chalmers för att få igång ett samarbete. Men just då dök det upp tre av varandra oberoende svenska företag. Nu bistår vi dem med den kunskap vi har, säger Jens Karlsson.

Får inte produktutveckla 
Problemet för Viltskadecenter, som drivs av Naturvårdsverket och Sveriges lantbruksunivsersitet, är att man som statlig instans inte får syssla med produktutveckling.
– Vår insats blir att stå med kunskaperna om hur vargen attackerar jakthundar. De västar som utvecklas just nu ska ha skydd även i hundens bakdelar, där skadorna ofta sitter, säger Jens Karlsson.
Men i sanningens namn tror han inte att det någonsin dyker upp rent fysiska skydd, som hjälper till 100 procent mot vargangrepp.

Kapsla in hela hunden 
– Sådana skydd skulle bygga på att hela hunden kapslades in, även huvudet. Och då skulle kanske hunden dö av just den anledningen, att den blir totalt innesluten. Men om man kan få ned risken för angrepp och skador med låt oss säga 50 procent, eller rent av 75 procent, så är mycket vunnet, säger Jens Karlsson.
Han ser allvarligt på den konflikt som varg och löshundsjakt förorsakar. Han pekar på att blotta tanken på att hunden riskerar att dödas är jobbig för den som vill släppa sin hund i vargrevir.

Det allvarligaste problemet 
– Även om det kommer fram skydd som tar ner riskerna till hälften, kommer jägare med löshundar att känna obehag när de släpper sina hundar. Det här är sannolikt det allvarligaste problemet vi har i förvaltningen av den svenska vargstammen.

• Glömmer du inte fäbodbruket och de som sysslar med tamdjursuppfödning?
– Nej, problemet för fäbodbruket kan lösas till exempel genom att inte ha vargreviren precis där det finns fäbodbruk, men det bygger naturligtvis på politiska beslut. Attacker mot tamboskap går också att förebygga effektivt med stängsel.

• Är det rimligt att tamdjursägare ska förväntas utföra det merarbete som uppsättning och underhåll av rovdjursstängsel innebär?
– Det är ett stort merarbete, men det finns i alla fall skydd som fungerar effektivt, svarar Jens Karlsson.

• Nu står samhället i begrepp att sätta in totalt konstlade metoder, föda upp varg i djurparker, skjutsa dem kors och tvärs i landet. Vad säger du om att ta steget fullt ut och märka alla vargar och meddela deras positioner i realtid?
– Det skulle kosta fruktansvärt mycket pengar. Det skulle också innebära att varje varg måste märkas långt flera gånger än i dag, och det är inte djuretiskt acceptabelt. Dessutom tror jag inte att de som är för vargen vill ha en så konstgjord vargstam. I alla fall har jag uppfattat saken så - det skulle förta känslan av att ha en vild vargstam i landet, svarar Jens Karlsson.

Inkallning mycket värd 
I väntan på tekniska revolutioner är Jens Karlssons tips att spåra av jaktområdena innan hundarna släpps. Dessutom tycker han, trots allt, att man använder vargpinglan. Det finns inga vetenskapliga belägg för att den fungerar, men om den hjälper i något fall är det mycket värt.
– Dessutom är det värdefullt om man kan kalla in sin hund vid jaktens slut, så att den inte blir kvar i skogen ensam, säger Jens Karlsson.

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • AnnonsJakt & Jägare