Två skott mot varg i Kruppa
  • Sunne Jaktmässa

Två skott mot varg i Kruppa

AktuelltPublicerad: 2009-07-29 18:07

Nu avlöser vargattackerna mot fåren varandra vid Kruppa fäbod utanför Orsa i Dalarna. På onsdagsmorgonen den 29 juli attackerar en varg ett får – endast två meter från en av de jägare som frivilligt hjälper till och vaktar fåren på fäboden.
Två skott avlossades mot vargen men den klarar sig undan oskadd.

Under tisdag morgon sker en attack, även denna gång med människor på åskådarplats. De lokala jägarna "Poppo" Hanser och Per Axel Rosenqvist, som hjälper familjen Sjeldrup att vakta fåren, blir vittne till hur en varg försöker ta ett får, på 40-50 meters avstånd från dem.

Tisdag morgon...
– När vargen får se oss så kastar den iväg och ställer sig på vägkanten någon sekund och sedan försvinner den in i skogen. Hade inte vi vaktat fåren så hade det säkert blivit en ny massaker på Olof Sjeldrups får, säger Per Axel Rosenqvist.
I enlighet med paragraf 28 skjuter han inte omedelbart, utan skrämmer den så att attacken avvärjs.

Onsdag morgon...
På onsdagsmorgonen är de dags igen. Nästan på armlängds avstånd hugger sig en varg fast i ryggen på en tacka. En av de jägare som hjälper till att vakta fåren skjuter två skott och då släpper vargen tackan och flyr till skogs.
Efter cirka en och en halv timme anländer Jim Olsson med sin rovdjursstövare Zeta som blivit inkallad av de ansvariga för bevakningen för att spåra vargen och kontrollera att den inte är skadad. Efter en grundlig skottplatsundersökning tar Jim och Zeta sig an spåret och följer det i cirka två kilometer innan han och Per Axel Rosenqvist kan konstatera att vargen är oskadd.

Polisen nöjd 
Efter att de ansvariga för bevakningen kontaktat polisen och de gjort en dokumentation av händelsen på plats konstaterar polisen att allt är skött helt enligt paragraf 28 och att ingen anmärkning finns att göra emot förfarandet för att skydda fåren på fäbodvallen.
Länsstyrelsens rovdjurshandläggare Anki Alfredéen har ärendet på sitt bord.
– Vi tittar ju på ansökningarna om skyddsjakt och sedan diskuterar vi att eventuellt flytta vargarna. Vår fältpersonal undersöker just nu det. Ett annat förslag vi funderar på är att sätta upp lapptyg runt fäbodvallen, som ett extra skydd för djuren på vallen, säger Alfredéen.
Uppseendeväckande uppgifter, att flytta varg. Hur ska det gå till?

Godkände citaten 
– Jag förstod att det kunde bli frågor om det här uttalandet. Därför mailade jag citaten till henne. De var okej, svarade hon, berättar Rävper Andersson.
Men Anki Alfredéen säger nu att det aldrig varit fråga om att flytta vargar. Att hon godkände citatet var ett misstag, säger hon.
– Jag var så stressad att jag bara läste igenom texten som hastigast, säger Anki Alfredéen.


Vad menar du ska göras då?
– Jag menade förflytta – vi har ingen rätt att flytta vargar. Jag menar att vi ska stöta bort dem, utan att krocka med lagstiftningen, för vi får inte jaga ett fredat vilt, säger Anki Alfredéen.
Under onsdagen gör också länsstyrelsens personal ett försök att stöta vargarna från området. Men eftersom avdelningen har personalbrist och det är semestertider är det bara två personer som utför denna stötning.
– De gick igenom skogsområdet för att oroa vargarna och lägga lite doftspår, säger Anki Alfredéen.

Vargarna har sprungit ut och attackerat får flera gånger nu, trots att det befinner sig människor i absolut närhet. De verkar inte vara speciellt rädda för människor.

– Nej..., hur vargarna tänker i det här läget är svårt att veta, säger Anki Alfredéen.

Lapptyg
En annan åtgärd som nu vidtagits är att lapptyg satts upp runt Kruppa fäbod. Länsstyrelsens besiktningsman, jägaren Bert Eriksson från Långshyttan, har under de tre senaste åren satt upp lapptyg vid boskapsbesättningar ett tiotal gånger.
– Jag har konstaterat att det var varg som tog får i Äppelbo häromdagen och där har jag satt upp omkring två kilometer lapptyg. De brukar fungera bra under ett par veckor, säger Bert Eriksson.

I ögonhöjd
Lapptyget sätts i ögonhöjd för vargarna och består av en lina och lappar som är rödvita till färgen, ungefär fyra decimeter långa och en halv decimeter breda. De sitter med några decimeters mellanrum.
– Jag har själv 1,3 kilometer lapptyg i en säck och den väger omkring 15 kilo. Om det behövs mer kan jag låna från andra håll i Dalarna eller omkringliggande län, berättar Bert Eriksson.

Hektiska dagar
Han har hektiskt dagar med uppdragen som länsstyrelsens besiktningsman just nu. Det senaste fallet av vargangrepp på tamdjur konstaterade han häromdagen. Ett får i Vikarbyn utanför Rättvik har dödats av varg.
– Sannolikt är det samma vargar som i Kruppa, för det är bara några mil över skogen dit, säger Bert Eriksson.

Fårvakter kräver betalt
Länsstyrelsen kommer också att få andra problemställningar att grubbla över. De lokala jägarna i Kruppa kommer att skicka en räkning för jobbet de utför som fårvakter. 
Ordföranden i Skattungbyns/Torsmo viltvårdsområde, Bo Karlsson:
– Vi kommer att debitera länsstyrelsen i Dalarna elva timmars bevakning per dag. Vi kommer att fakturera en timkostnad som är lika stor som de eftersöksjägarna erhåller. Detta eftersom staten ska ha varg i området, trots att vi flera gånger begärt skyddsjakt på dem för de problem som de åsamkar oss. 
– Så nu får länstyrelssen betala för vad det kostar att ha dem också. Inte en enda ansökan har länsstyrelsen Dalarna beviljat trots våra försök, kommenterar Bo Karlsson.

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsVästgårds Game Fair
  • AnnonsStaffans vapen
  • AnnonsGyttorp Norma