Uppfödare av viltfåglar ska kontrolleras
  • SVA

Uppfödare av viltfåglar ska kontrolleras

AktuelltPublicerad: 2006-03-20 14:32

De 700 fåglarna som avlivades på en anläggning utanför Oskarshamn för uppfödning av viltfågel kan leda till hårdare kontroll av liknande uppfödningar för utsättning och jakt.
Gräsänderna föddes upp för att sedan släppas ut för jakt.
De gick i ett vilfågelhägn där det var enkelt för andra fåglar att flyga in och ut.

Men så konstaterades att en av änderna bar på det aggressiva viruset. Efter det avlivades resten av fåglarna i hägnet. Där fanns bland annat duvor, änder och fasaner.
Hans von Essen från Jägareförbundet konstaterar att detta kan innebära att kontrollen av anläggningar som föder upp fåglar för jakt måste förbättras.
– Man kan tänka sig att man inför något sorts kontrollprogram för viltfågeluppfödningar för att följa huruvida influensan finns i andra anläggningar, säger han till Sveriges Radio.
Marianne Elvander på Statens veterinärmedicinska anstalt påpekar att uppfödning av viltfåglar är en riskfylld bransch.
– Det här visar varför det är så viktigt att man måste bryta kontakten med vilda fåglar. Viltfågelhägn i andra delar av landet där fågelinfluensa inte har påvisats får ju någonting att tänka på när de ser hur riskfylld kontakten med vilda fåglar är, säger hon till SR.
Det finns ett hundratal vildfågeluppfödningar i Sverige, där det föds upp änder, fasaner och rapphöns. Fåglarna sätts sedan ut för jakt. Uppfödningarna är mer utsatta för risker i och med att fåglarna oftast går i hägn där de har kontakt med vilda fåglar.
I nuläget har Jordbruksverket ingen överblick på hur omfattande viltfågeluppfödningen är. Det måste ändras.
– Vad vi kan göra är att ta kontakt med länsstyrelserna, som har hand om tillstånden för den här typen av vilthägn. Då får vi en överblick över var den här verksamheten är utbredd, säger My Sahlman, enhetschef på art och smittskyddsenheten, till SR.
Jordbruksverket har upprättat regler om att kontakten med vilda fåglar ska undvikas i största möjliga mån. Det gör att många uppfödare nu sätter upp stängsel runt hägnen för att minska risken för kontakt.

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • AnnonsJakt & Jägare