Vad gör du åt licenshaveriet, Ygeman?
  • SVA

Vad gör du åt licenshaveriet, Ygeman?

AktuelltPublicerad: 2016-02-25 10:04

Hans Hoff, socialdemokratisk riksdagsledamot, skriver till inrikesminister Anders Ygeman (S) om vad han tänker göra åt polisens långa handläggningstider för vapenlicenser.
Även moderaternas Johan Hultberg ställer samma fråga till Anders Ygeman, tillsammans med ett förslag på hur man kan åtgärda problemet.

Hans Hoff (S) skriver till inrikesminister Anders Ygeman (S) att vägen till vapenlicens är lång med tanke på den teoretiska och praktiska utbildning, med godkända resultat, som blivande jägare måste genomgå för att kunna ansöka om vapenlicens. De som vill ägna sig åt sportskytte måste ha mellan ett och tre års medlemskap i en skytteförening, visa att man varit aktiv och dessutom visa goda resultat.
Däremot är handläggningstiden hos Polismyndigheten sedan flera år otillfredsställande, påpekar Hans Hoff (S) i skrivelsen. Handläggning ska ske skyndsamt enligt förvaltningslagen, och Justitieombudsmannen har flera gånger kritiserat Polismyndigheten för de långa handläggningstiderna.

”Regeringen har det yttersta ansvaret”
”Justitieombudsmannen har fastslagit 30 dagar som skyndsam handläggningstid i de fallen, men ofta har handläggningstiden överskridit ett år. I ett fall var handläggningstiden så lång som tre år. Trots att de oacceptabla handläggningstiderna belysts och att Justitieombudsmannen uttalat sig kritiskt har Polismyndigheten inte agerat för att korta handläggningstiden. Ytterst har regeringen ansvaret för hur de statliga myndigheterna fungerar”, skriver Hans Hoff (S) till Anders Ygeman (S).
Den direkta frågan till inrikesministern är:
”Vilka åtgärder avser statsrådet Anders Ygeman att vidta så att Polismyndigheten utfärdar vapenlicenser inom 30 dagar?”

Samma fråga från moderathåll
Även Johan Hultberg, moderat riksdagsledamot, frågar inrikesministern Anders Ygeman vilka åtgärder regeringen överväger för att korta handläggningstiderna.
”Jag har vid upprepade tillfällen lyft problemen med att handläggningstiderna för ansökningar om vapenlicens på vissa håll i Sverige är orimligt långa. Tyvärr lever problemet alltjämt kvar, och jag känner mig därför tvingad att på nytt aktualisera frågan”, skriver Johan Hultberg (M) till Anders Ygeman (S).
Samtidigt föreslår Hultberg att regeringen ger polisen direktåtkomst till jägarexamensregistret och möjlighet att ge vapenhandlare som är auktoriserade och har genomgått adekvat utbildning möjlighet att lämna ut licenser vid byte av vapen inom samma vapenklass.
Johan Hultbergs (M) direkta fråga till inrikesminister Anders Ygeman är:
”Är statsrådet och regeringen beredda att gå vidare med ovan beskrivna konkreta förslag eller överväger regeringen några andra åtgärder för att korta handläggningstiderna för vapenlicens?”

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • AnnonsJakt & Jägare