Var tredje tall betesskadad
  • SVA

Var tredje tall betesskadad

Skogsstyrelsen ser hjortdjursproblem i Svealand

AktuelltPublicerad: 2016-06-15 10:05

I Svealand far unga tallar illa av betesskador orsakade av hjortdjur, främst älg, rapporterar Skogsstyrelsen.

En nyligen utförd skadeinventering i Svealand visar att skadorna på unga tallar, orsakade av främst älgar men även andra hjortdjur, är fortsatt omfattande i vissa delar. I en del län är variationen stor.
– Den första analysen visar att ungefär 10 procent av tallarna har skadats av främst älgarnas vinterbete. När vi även räknar med de tallar som skadats tidigare år, så kan vi konstatera att ungefär var tredje tallstam är betesskadad, vilket är en alltför hög skadenivå, säger Christer Kalén, viltspecialist, Skogsstyrelsen, i ett pressmeddelande.

Färre planterar tall
Många skogsägare undviker i dag att plantera tall på grund av betesskadorna. I stället planteras gran på marker som är bättre lämpade för tall. Det medför att skogarna till slut mest består av gran, vilket inte gynnar den biologiska mångfalden, upplevelsevärden och viltets tillgång till foder.
Situationen är värst i Västra Götaland, men trenden finns också i Södermanland. Det ökar risken för stormskador, röta och granbarkborre.
I Dalarna och i delar av Gävleborg planteras mer tall på marker som lämpar sig för det.
3 200 ungskogar i Svealand har inventerats i år enligt Skogsstyrelsens älgbetesinventering (Äbin). I första hand registreras skador på tall och gran.
Precis som tidigare år är skadorna alltför omfattande, även om det varierar mellan inventerade områden.

Betas även på sommaren

På sommaren blir skadorna på skogen värre, när tallarna betas. Tre procent av tallarna i Svealand betas på sommaren och tillsammans med den andel tall som betas på vintern blir resultatet att var åttonde tall betats under bara det senaste året.
– Vi är förvånade över att vissa områden i Södermanlands och Örebro län uppvisar ett så pass hårt viltbete på tall även sommartid. Vi vet inte vad det beror på och det finns ett behov av att undersöka detta närmare, säger Matts Rolander, regional viltsamordnare, Skogsstyrelsen.

Gran betas inte lika ofta
Överlag drabbas gran inte alls av betesskador i samma utsträckning. Det beror mest på att älgar och andra hjortdjur inte gärna äter gran.
– Vi vill understryka hur viktigt det är att älgförvaltningen använder sig av resultaten. Alla, såväl markägare som jägare, har både ett ansvar för och ett långsiktigt intresse av en skog med god virkesproduktion med varierande trädslag, en bibehållen biologisk mångfald och som ger goda förutsättningar för älg och annat vilt, säger Matts Rolander.

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • AnnonsJakt & Jägare