Varg-ja från Gävle kommun
  • SVA

Varg-ja från Gävle kommun

AktuelltPublicerad: 2011-07-01 10:09

Trots alla protester från Hedesundaborna säger Gävle kommun ja till förslaget att placera varg i området.

Regeringen har gett länsstyrelsen i Gävleborg i uppdrag att peka ut ett lämpligt område att placera ut vargar. Länsstyrelsens förslag var ett område mellan Hudiksvall och Nordanstig, och det andra mellan Gävle och Hedesunda.

Samtliga kommuner i Gävleborgs län har nu fått yttra sig i frågan, rapporterar Gefle Dagblad.

Flera kommuner säger nej
I Nordangstig motsätter man sig kraftigt till att varg placeras i länet alls. De menar att det redan finns åtta vargrevir i länet och att rovdjurstrycket är högt ändå. Tillsammmans med remissvaret skickar kommunen in 774 namnunderskrifter från personer som protesterar mot varginplantering.
Ockelbo kommun tycker att det finns oklarheter kring om de inflyttade vargarna kommer ingå i licensjakten. De anser även att man bör ändra reglerna för skyddsjakt, så att det blir lättare att skjuta bort djur som har ett olämpligt beteende.
De tycker också att det inte ska placeras några nya vargar i länet över huvud taget. Ockelbo skickade med en lista med 700 namnunderskrifter mot inplantering av varg.

Två kommunen hade inget att invända
Gävle kommun har däremot inget att invända mot att man placerar varg i området mellan Gävle och Hedesunda. Det går emot de boendes oro över att både tamdjur och barn ska bli attackerade av varg.
Sandvikens kommun invände inte heller mot att placera varg i de föreslagna områdena. 
”Länsstyrelsens bedömning och förslag synes vara väl avvägd med hänsyn till regeringsuppdraget”, skriver de i sitt remissvar.
I Bollnäs kommun röstade man om hur man skulle ställa sig i frågan. Nejsidan vann med åtta röster mot sex. 
Hudiksvalls kommun valde att inte ha några åsikter alls i frågan.

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • AnnonsJakt & Jägare