Vargjakt i fem län i januari
  • Sunne Jaktmässa

Vargjakt i fem län i januari

AktuelltPublicerad: 2009-11-30 16:47

I januari blir det licensjakt på varg i fem län där det finns reproducerande stam av varg. Det innebär att det blir vargjakt i Dalarna, Gävleborg, Västra Götalands, Värmlands och Örebro län. Redan den här veckan kan jägare i de fem länen registrera sig för jakten.

Naturvårdsverket förbereder nu beslutet om vargjakt och tar in underlag från forskare och länsstyrelser. Beslutet kommer i mitten av december.
Den 21 oktober beslutade riksdagen om en ny rovdjursförvaltning. I beslutet ingår ett införande av licensjakt på varg och en kraftfull genetisk förstärkning av den inavlade skandinaviska vargpopulationen genom att flytta vargar med östligt ursprung.

Max 210 vargar i Sverige
Beslutet innebär att det inte ska finnas fler än 210 vargar i landet samt att högst 20 vargar av östligt ursprung ska införlivas i den skandinaviska populationen under perioden 2009-2014.
Vid den senaste inventeringen i vintras fanns det mellan 182 och 217 vargar i Sverige. Antalet var 213-252 i Sverige och Norge.
– Vi arbetar nu för högtryck för att bli klara med ett beslut i mitten av december närvi fått länsstyrelsernas yttranden och den nya jaktförordningen trätt i kraft, säger Susanna Löfgren, chef för viltförvaltningsenheten på Naturvårdsverket.
Därmed kan licensjakten börja efter nyår.

Besked om vargflytt i vår
– Frågan om flyttning av varg tar tid att förbereda och vi räknar med att ha kommit längre till våren, tillägger Susanna Löfgren.
Ramarna för beslutet har satts av riksdagen. Licensjakten får ske i län som haft reproducerande stammar av varg de senaste tre åren.
– Självklart finns möjligheten till skyddsjakt på skadegörande individer kvar i hela landet. Det är ett viktigt redskap för att förebygga risken för nya angrepp av en varg som orsakat problem, kommenterar Susanna Löfgren.
Inför beslutet om vargjakt har Naturvårdsverket haft diskussioner med Rådet för rovdjursfrågor. Jägareförbundet, Jägarnas Riksförbund och länsstyrelserna har deltagit vid mötena.

Vargforskare ska ge förslag
Naturvårdsverket har bett vargforskarna att ge förslag på utformning av jakten som ligger i linje med riksdagsbeslutet. Invandrade vargar och deras avkomma måste kunna skyddas från jakt och sändarförsedda vargar bör inte fällas.
Både i Sverige och Norge har en invandrad varg av östligt ursprung blivit far till kullar både 2008 och 2009. Det är viktigt att freda dessa två vargar och deras avkomma, konstaterar Susanna Löfgren.
– Det är också viktigt att licensjakten avslutas innan vargarna parar sig, vilket sker från mitten av februari, förklarar Susanna Löfgren.
Forskarnas rapport ska komma in till Naturvårdsverket den 2 december. Deadline för länsstyrelsernas yttrande över jakten är 7 december.

Ska analysera svaren
– Vi kan ännu inte säga hur vargjaktsbeslutet kommer att utformas. Vi ska analysera svaren från forskarna och länsstyrelserna innan vi fattar beslut. Vi kommer att ta stor hänsyn till länsstyrelsernas synpunkter, kommenterar Susanna Löfgren.
Licensjakten ska ske under kontrollerade former och jägarna ska registrera sig, precis som lodjursjägarna gör. Utsedda jaktledare ska anmäla sig till jaktregistret som vargjägare. Om jaktledare saknas ska andra som planerar att jaga varg anmäla sig till registret. Naturvårdsverket öppnar för registrering under den här veckan.

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsVästgårds Game Fair
  • AnnonsStaffans vapen
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsBosjökloster