Vargjakten stoppad i fyra av fem län
  • Vildmarkshörnan

Vargjakten stoppad i fyra av fem län

AktuelltPublicerad: 2015-12-28 10:19

Uppdaterad. Förvaltningsrätterna i Karlstad och Falun stoppar licensjakten på varg i Värmlands och Örebro län samt Dalarna och Gävleborgs län. Jakten har överklagats av flera föreningar och beslutet innebär att jakten inte kan inledas lördagen den 2 januari, som det var tänkt.

När det gäller licensjakten i Västmanland avgörs den av förvaltningsrätten i Uppsala. Jakten i Gävleborg och Dalarna avgörs i förvaltningsrätten i Falun.

Inhibition
Förvaltningsrätten i Karlstad har beviljat så kallad inhibition, alltså att jakten i Värmland och Örebro län stoppas i väntan på slutligt avgörande.
Normen är att inhibition meddelas när det är sannolikt att rätten kommer att ändra det överklagade beslutet. Förvaltningsrätten i Karlstad framhåller dock att det inte krävs i ett sådant här fall.

Utgången ”oviss”
”För att ett beslut om inhibition ska meddelas har i praxis i allmänhet ställts upp ett krav på en tämligen hög grad av sannolikhet för att avgörandet kommer att ändras i sak. Kravet har dock satts lägre, om målet har varit av sådan karaktär att det kan antas medföra betydande olägenheter om beslutet ska gälla omedelbart och det inte finns något motstående intresse som starkt talar för att beslutet ska gälla omedelbart. Inhibition har då ansetts kunna meddelas redan när utgången i målet framstår som oviss”, skriver förvaltningsrätten i Karlstad.

Samma resonemang
Förvaltningsrätten i Dalarna för samma resonemang kring inhibition och stoppar jakten på åtta vargar i Dalarna och sex vargar i Gävleborgs län.

Besked inom 14 dagar
Lagmannen vid förvaltningsrätten i Karlstad, Magnus Österlin, säger till TT att rätten nu ska grunna på saken i "lugn och ro" och att definitivt besked om vargjakten kommer inom 14 dagar.
– Det gäller att ligga på här. Även om vi beslutat om inhibition har vi ingen anledning att stoppa någon jakt. Det vi ska göra är en riktig bedömning av laglighet och lämplighet; Får man lov att skjuta varg? Och hur många vargar får man skjuta? säger Magnus Österlin till TT.

”Kan hanteras med skyddsjakt”
Världsnaturfonden, Naturskyddsföreningen och Rovdjursföreningen anger i sin överklagan att det inte är någon akut fara att vargarna i jaktområdena ställer till någon skada.
”Samtliga revir ligger inom områden med relativt låg täthet av får och under 2015 har flera revir inte gett upphov till några skador. Enstaka angrepp kan ske om licensjakt uteblir men detta kan i så fall hanteras genom skyddsjakt”, heter det i överklagningen av licensjakten.

Inte ens tillväxten
I Värmland var det tänkt att fällas 20 vargar. Dessutom skulle ytterligare sex vargar skjutas i ett revir som delas av Värmland och Örebro län.
Två av varandra oberoende utredningar har slagit fast att 300 vargar är gynnsam bevarandestatus för den svenska vargstammen. Vintern som gick uppskattade forskarna stammen till 415 vargar.
Därtill räknas det ha fötts 228 vargvalpar i våras.
De 46 vargar som är tänkta att fällas i vinter motsvarar inte ens tillväxten.

Fler beslut i dag
Förvaltningsrätten i Uppsala väntas meddela sina beslut om vargjakten i Västmanland under dagen.

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsUtomhusliv.se
  • AnnonsStaffans vapen
  • AnnonsGyttorp Norma