Vargpar med ryskt blod i Västernorrland/Jämtland
  • SVA

Vargpar med ryskt blod i Västernorrland/Jämtland

AktuelltPublicerad: 2010-12-19 20:48

(Uppdaterad) Två vargar som markerar revir har påträffats på gränsen mellan Jämtland och Västernorrland.
Båda två är avkommor till den så kallade Kynnavargen, som är en rysk invandrare i Norge. Tåssåsens sameby har sökt skyddsjakt på dem.

De båda vargarna kom till länsstyrelsernas kännedom i slutet av november, då man påträffade en vargtagen älgkalv på en väg.
- Jag har spårat dem och hittat en tagen älg till. De revirmarkerar också. Spillning som hittades på sjön Horten visar att båda vargarna är avkommor till den ryske invandraren i norska reviret Kynna 2, berättar Bengt-Erik Göransson, naturbevakare vid länsstyrelsen i Jämtland.

En hane 
På revirmarkeringarna och i DNA-analysen syns det att den ene av vargarna är en hane. Könet på den andra är okänt. Det är dock inte otänktbart att det rör sig dock om två kullsyskon, en tik och en hane, som är på väg att slå sig ned, tror vargforskaren Olof Liberg.
- Koordinaterna visar att de går tillsammans. Det är sannolikt helsyskon, födda 2008, men det är inte säkert att de vandrat ut från Kynnareviret tillsammans. De kan ha gått var för sig och träffat på varandra i Jämtland. Den ena hittade vi spillning efter i juli 2009 och den andra i november 2009 i Jämtland, säger Olof Liberg.

Hur viktiga är dessa två individer för den svenska vargstammen?
- Väldigt viktiga - lika betydelsefulla som avkommorna till Galvenhannen, svarar Liberg.

Hittills har vargarna rört sig i ett område som sträcker sig över länsgränsen mellan Jämtland och Västernorrland. Närmaste ort är Haverö i Västernorrland och centrum i det förmodade reviret ligger i dag i sjön Haverns östra ända.

Rendskötselområde
- Det är mycket älg i området och besvärlig snö att spåra i. Vi kommer att spåra mer intensivt från skoter och hoppas att spårförhållandena blir bättre, säger Bengt-Erik Göranssson.
På den jämtländska sidan i området är det renskötselområde och Tåssåsens samby har redan lämnat in i en ansökan om skyddsjakt på de båda vargarna.

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • AnnonsJakt & Jägare