Vargskytten som försvarade sin jakthund frias
  • Granngården

Vargskytten som försvarade sin jakthund frias

AktuelltPublicerad: 2006-04-19 10:27

Anders Thoms från Orsa sköt en vargtik för att skydda sin jämthund. Mora tingsrätt anser att det var fel att skjuta vargen när den stod över den liggande hunden. Jämthunden hade inga skador efter vargattacken.
– Vi fann att jaktlagen och jaktförordningen inte ger honom något stöd för att skjuta en varg på det viset, kommenterar lagman Lars-Erik Bergström till Dagens Nyheter.
Men Anders Thoms frias ändå.

Tingsrätten anser att händelseförloppet gick snabbt och att Thoms ”svårligen kunde besinna sig”. Under de omständigheterna går han fri enligt nödexcessen trots att han överskred sin nödrätt.
Händelsen inträffade i oktober 2004 nordost om Orsa. Anders Thoms skrek och viftade för att få bort vargen från sin hund. Vargen bara tittade upp och fortsatte angreppet mot hunden som låg på rygg. Thoms sköt först ett skott som skadade vargtiken och sedan ett dödande skott.
Tingsrätten tycker att det är märkligt att vargen sköts framifrån trots att Thoms sagt att den hade ryggen mot honom.
Men Thoms skildring kan inte motbevisas, anser rätten.

Folk ska våga anmäla skott mot varg
Sedan för tingsrätten ett resonemang i sin dom om att det är viktigt att folk vågar anmäla att de skjutit en varg. Det måste även göras en avvägning mellan intresset att skydda vargstammen och att landsbygdens befolkning fritt kan röra sig i naturen utan att tamdjur i onödan attackeras av rovdjur.
Tingsrätten anser att paragraf 28 i jaktförordningen inte kan åberopas i det här fallet. Hunden måste vara skadad och utsatt för ett nytt angrepp för att det ska vara tillåtet att skjuta.
Dessutom borde Thoms ha avlossat ett varningsskott innan han sköt för att döda vargen, anser tingsrätten.
Tingsrätten fäster heller ingen vikt vid försvararen Bernt Lindqvists argument att vargtiken var döende av sjukdomar.
Nu återstår att se om kammaråklagare Katarina Lindström kommer att överklaga den friande domen.
Försvararen Bernt Lindqvist är nöjd med att Anders Thoms blev friad.
– Nödexcess var ett av de argument jag hade som skäl för en friande dom och tingsrätten valde den delen.

”Kan bedömas olika från fall till fall”
Men Bernt Lindqvist varnar för att tro att domen kan bli vägledande för liknande fall.
– Tingsrättens dom kan överklagas. Dessutom kan nödexcess bedömas väldigt olika från fall till fall, kommenterar han.
– Ändå är det helt klart en positiv utgång, tillägger Bernt Lindqvist.
Senast den 9 maj ska åklagaren ge besked om hon vill att fallet ska gå vidare till högre instans.

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNettojakt höst 17
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB