Vargvalpar sätts ut i vår
  • Sunne Jaktmässa

Vargvalpar sätts ut i vår

AktuelltPublicerad: 2011-01-27 15:39

Redan i vår kan upp till fem vargvalpar från djurparker placeras ut i svensk natur. Miljöminister Andreas Carlgren var också mycket tydlig:
– Rovdjurspolitiken måste bestämmas här i Sverige, inte i Bryssel, sa han på torsdagen, då också EU-kommissionen formellt meddelade att den inleder ett överträdelseärende.

Regeringen går alltså vidare med planerna på att förstärka den svenska vargstammens genetik. Redan i vår kan de första åtgärdera vidtas – detta i form av att sätta ut vargvalpar från de svenska djurparkerna.
– Jag har förstått att det inte är alla valpar som är lämpliga. Jag skulle tro att det kan röra sig en handfull vargvalpar nu i vår som kan bli aktuella för att sättas ut i vilda svenska vargfamiljer, sade Carlgren vid presskonferensen på Rosenbad på torsdagen.
Han förklarade vidare att arbetet med de övriga planerade åtgärderna, bland annat att flytta vuxna vargar, fortsätter på den inslagna vägen. Han bedömde att de första vuxna vargarna, möjligen ett par stycken, kan komma att flyttas sent i höst eller nästa vinter.

Naturliga vägar måste hittas
Carlgren underströk emellertid att de här åtgärderna är en kort och intensiv insats. På längre sikt, efter år 2014, måste inavelsfrågan hitta mer naturliga och långsiktiga lösningar.
– Det kan till exempel röra sig om korridorer genom renbetesområdet som ska underlätta för naturligt invandrade vargar att ta sig ned till det mellansvenska vargområdet, sade Carlgren.

Inte en EU-fråga
När det gäller den pågående konversationen med EU-kommissionen, som ifrågasätter den svenska vargjakten, var Carlgren ganska skarp:
– Självklart är det här i Sverige den svenska rovdjurspolitiken ska utformas, inte i Bryssel. Jag tror EU-kommissionens granskning kan vara viktig ur ett europeiskt perspektiv, för det är fler länder som berörs av liknande frågor, sade han och underströk:
– Skyddet av biologisk mångfald måste förenas med hänsyn till berörda människor och lokala förhållanden. Det snarare förstärker det långsiktiga och hållbara skyddet av mångfalden.

Inte oroad
Samtidigt menade Carlgren att dialogen med EU har pågått länge och att kommissionen hela tiden varit medveten om att Sverige ska genomföra en begränsad och hårt kontrollerad vargjakt. Han påpekade dessutom att överträdelseärenden är ganska vanliga
– Jag är övertygad om att vi ska kunna motivera vår rovdjurspolitik i den kommande dialogen med EU, sade han.

Många steg kvar till domstolen
På torsdagen beslutade kommissionen formellt att inleda ett överträdelseärende. Det betyder två månaders svarstid för regeringen. Därefter kan det det bli fråga om ett så kallat motiverat yttrande, som också ska besvaras.
Det kan också bli fråga om kompletterande yttranden (som i fallet med lodjursjakten för några år sedan, då kommissionen till slut lade ned ärendet). Det är alltså flera steg kvar innan man kan ta beslut om att dra frågan till EU-domstolen.

MP: Olaglig vargjakt
Reaktionerna på kommissionens beslut och dagens presskonferens kom från flera håll: Bland annat från miljöpartiets EU-kommissionär Carl Schlyter som välkomnade "beslutet att dra Sverige inför domstol med anledning av vargjakten".
– Det här visar att Sveriges så kallade lagliga vargjakt är olaglig. Miljöministerns argument att Sverige ska bestämma över detta utan inblandning av EU är märkligt. Sverige deltar i CITES-förhandlingar och kräver, på goda grunder, att andra länder ska skydda hotade arter. Ska ett rikt land som Sverige inte kunna hysa och skydda en livskraftig vargstam? Det är rent hyckleri, skriver Carl Schlyter i ett pressmeddelande.

M: Balansen viktig
Bengt-Anders Johansson (m), vice ordförande i riksdagens miljö- och jordbruksutskott, beklagar kommissionens beslut som i förlängningen kan sluta i EU-domstolen..
– EU är inte rätt forum när det gäller förvaltningen av den svenska vargen. Det ska råda balans mellan växtfoder, bytesdjur, rovdjur och mänskliga aktiviteter och det är den balansen vi tar ansvar för. En trovärdig rovdjurspolitik kräver även åtgärder som ökar acceptansen för rovdjuren och stärker förtroendet för rovdjurspolitiken, säger Bengt-Anders Johansson.

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsVästgårds Game Fair
  • AnnonsStaffans vapen
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsBosjökloster