Verket vill ha varg i renskötselområdet
  • Sunne Jaktmässa

Verket vill ha varg i renskötselområdet

AktuelltPublicerad: 2011-11-16 16:55

Naturvårdsverket vill sprida vargen in i renskötselområdet. Det framgår av den redovisning om utökad skyddsjakt som verket lämnat till regeringen.
– Enligt tidigare beslut ska rovdjur inte finnas i rennäringens åretruntmarker. Övriga delar av renskötselområdet står det inget om, säger Ruona Burman, viltsamordnare vid Naturvårdsverket.

Det är i Naturvårdsverkets redovisning till regeringen om utökad skyddsjakt på varg som man skriver följande om olägenheter för renskötseln:
”Det bör påpekas att ett undantag (från förbudet att jaga rovdjur reds anm.) inte får ha effekten att en art helt exkluderas från delar av sitt naturliga utbredningsområde.
• Vargens naturliga utbredningsområde är ju hela norra halvklotet?
– Ja, svarar Ruona Burman.
• Betyder då den här skrivningen att ni öppnar för varg i renbeteslandet?
– Nu handlar vår redovisning inte enbart om varg utan alla rovdjur.
Okej, men om vi säger så här då. Ni menar att rovdjuren även ska finnas i renbeteslandet?
– Ja. Enligt tidigare beslut gäller att rovdjur inte ska finnas i rennäringens åretruntmarker. Övriga delar av renskötselområdet står det inget om. Det framgår av propositionen 2000/01:57, kommenterar Ruona Burman.
I nämnda proposition står det så här: ”Målet för vargstammens utbredning skall vara att stammen på naturlig väg sprider sig över landet, men att dess förekomst i renskötselområdet i huvudsak begränsas till de områden utanför renskötselns åretruntmarker där den gör minst skada.
Rovdjursförekomsten ska alltså ”i huvudsak begränsas till de områden utanför renskötselområdets åretruntmarker”.
I övriga områden ska det alltså finnas varg.
Att vargen sprids till norra Sverige så att den inavlade vargstammen från Mellansverige får kontakt med varg från Finland/Ryssland är ett krav som Naturskyddsföreningen drivit sedan länge.

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsVästgårds Game Fair
  • AnnonsStaffans vapen
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsBosjökloster