Vild mink utanför Sölvesborg bar på H5-virus
  • Vildmarkshörnan

Vild mink utanför Sölvesborg bar på H5-virus

AktuelltPublicerad: 2006-03-27 17:21

Ytterligare fall av fågelinfluensa har konstaterats i Blekinge. En salskrake och en storskrake, som hittats utanför Sölvesborg, bar på den aggressiva formen av fågelinfluensa. Dessutom har en vild mink som avlivades utanför Sölvesborg visat sig bära viruset.
Det bekräftar provsvar från Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA).

Fåglarna upptäcktes knappt en mil från varandra – i Djupekås och Nogersund utanför Sölvesborg. De båda fyndplatsernas närhet innebär att Jordbruksverket inrättar ett gemensamt övervakningsområde och två skyddsområden.
– Minken uppvisade symtom som desorientering och vinglighet och avlivades. Den har troligtvis insjuknat efter att ha ätit infekterad vild fågel. Vi vet sedan tidigare att minkar är känsliga för influensavirus, säger Gunilla Hallgren, laboratorieveterinär vid SVA.
Minknäringen uppmanas till fortsatt vaksamhet på influensasymtom hos minkarna.
En lokalt placerad operativ ledningscentral, liknande dem som upprättats på andra platser med fall av fågelinfluensa, är på väg att skapas. Flera myndigheter samverkar på plats.
Sammanlagt har nu fågelinfluensa upptäckts i fem län.

Forskare allt mer oroade
Forskare börjar nu komma med betydligt mer alarmerande framtidscenarier än vad svenska myndigheter vill stå för.
Biologerna ser ett stort hot mot den biologiska mångfalden i världen.
I Sverige har redan en havsörn och en berguv dött av viruset. Björn Olsen, som är ornitolog och professor i infektionssjukdomar, ser även vadarfåglar, lodjur, katter och sälar som tänkbara offer för viruset.
Vid ett möte i Brasilien om FN:s konvention om biologisk mångfald har ett antal biologer bedömt riskerna med aggressiv fågelinfluensa. De anser att viruset redan nu är ett hot mot en rad arter och bestånd. Bland annat kattdjur som leopard och tiger och andra däggdjur som mård, vessla, grävling och utter.
Biologerna anser att närmare 80 procent av världens fågelarter kan drabbas på sikt.

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsVästgårds Game Fair
  • AnnonsStaffans vapen
  • AnnonsGyttorp Norma