Vill stoppa vargjakt i Riala
  • Allmogejakt

Vill stoppa vargjakt i Riala

AktuelltPublicerad: 2011-06-07 23:31

Svenska Rovdjursföreningen motsätter sig eventuell skyddsjakt på varg i Rialareviret. I ett brev till Naturvårdsverket framhåller föreningen att ingen ”särskilt skadegörande individ” har identifierats. Dessutom tycker Rovdjursföreningen att man först måste försöka skrämma vargarna.

Per Risberg, tjänsteman vid Naturvårdsverket, säger till Jakt & Jägare att man hoppas kunna besluta om Rialavargarna öde under återstoden av veckan. Ärendet har kommit upp efter att länsstyrelsen i Stockholm öppnat för skyddsjakt, eftersom vargarna i reviret uppträtt närgånget och oskyggt vid flera tillfällen.
En man på promenad med sin hund på morgonen fick slänga en tidning i huvudet på vargen innan den avlägsnade sig.
Vid ett annat tillfälle tog det en halvtimme att mota ut en varg ur en hästhage.
Dessutom händelsen då en mamma med barnvagn fick se familjens hund dödas under söndagspromenaden.

Överdrift? 
Den förstnämnda incidenten, med vargen som fick Norrtelje Tidning i huvudet, anser Rovdjursföreningen att Naturvårdsverket inte ska fästa någon större vikt vid:
”Vid en av de två händelserna som länsstyrelsen hänvisar till, händelsen den 10:e maj, anges att ”det inte kan uteslutas att händelseförloppet var av en sådan karaktär att det i realiteten var mindre dramatiskt än vad det framstår som i redovisningen”. Vi anser därmed att denna händelse inte kan vägas in i någon större utsträckning i Naturvårdsverkets beslut”, skriver Rovdjursföreningen i sitt brev till Naturvårdsverket.

Mening ur sitt sammanghang 
I stycket citerar Rovdjursföreningen länsstyrelsen. Skrivningen ska dock inte tolkas som att länsstyrelsens tjänstemän tror att händelsen överdrivits, framhåller Anders Nylén, chef vid viltförvaltningsavdelningen vid länsstyrelsen i Stockholm.
– Vi tror absolut på berättelsen och den dramatik som den inblandade personen säger sig ha upplevt. Den här meningen kan man inte ta ur sitt sammanhang på det sättet, säger Anders Nylén.

• Vad menar ni med skrivningen då – att händelsen i realiteten kan ha varit mindre dramatisk än redovisningen?
– Vi för ett resonemang där vi pekar på att vargen inte var aggressiv - den anföll inte. Vi framhåller att det finns två vägar att gå: Antingen får man acceptera att sådana här händelser inträffar i folktäta revir, eller också måste skyddsjakt bli vanligare, svarar Anders Nylén.

Extra skyddsvärda vargar?
Rovdjursföreningen pekar i sitt brev till Naturvårdsverket också på att det sannolikt finns valpar i reviret.
”Valparnas chanser till överlevnad minskar. Den återstående föräldern får svårt att på egen hand försörja valparna och risken för skador på ”lättfångade” tamdjur torde öka”, skriver Rovdjursföreningen.
Man pekar också på att hanen och valparna i reviret är så kallat genetiskt värdefulla och att sådana vargar tidigare skyddats, exempelvis vid licensjakt.

Efterlyser skrämsel 
Dessutom vill föreningen att det först och främst görs försök att skrämma vargarna i reviret.
”Det har inte kommit till SRFs kännedom att Länsstyrelsen eller annan myndighet prövat att skrämma vargarna då de befinner sig i närheten av människor. SRF anser därför att så länge ingen annan lämplig lösning, såsom t.ex skrämselförsök, prövats kan skyddsjakt ej heller övervägas.”

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNettojakt höst 17
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB