Arne Lindahl
  • Sunne Jaktmässa

Arne Lindahl

AvlidnaPublicerad: 2007-05-28 11:37

Arne Lindahl har, efter långt och tålmodigt lidande av sin förlamning, stilla somnat in i Solgården, Indal. Han föddes i Sunnås, Indal. Arne Lindahl blev sin hembygd trogen i hela sitt liv, med korta avbrott för studier på Ålsta folkhögskola i Fränsta.
Arne, som hade ett stort och brett samhällsintresse, blev uppmärksammad av olika intresseorganisationer. Han var medlem i några av dem, bland annat LRF, kyrkan och inte minst i Indals hembygdsförening. Saknaden kommer att bli väldigt stor, eftersom Arne alltid var med vid olika arrangemang och fanns till hands med råd och hjälp.
Han gifte sig i början av 1950-talet med Barbro. Året efter föddes dottern Marian. Några år senare kom dottern Gunilla och ytterligare några år senare kom sonen Stefan.
Familjen hade nu övertagit Arnes föräldragård. Han skötte och brukade gården så länge orken och hälsan stod honom bi. Arnes stora fritidsintresse var jakt, som han både ensam och tillsammans med likasinnade kamrater ägnade sig åt.
Älgjakten var den jakt han utövade mest. Fiske var också ett stort intresse. Arnes intresse för naturen, med skog och djur, var allmänt. Bär- och svampplockning var något han gärna var med på.
Redan 1972 kom han med som ny medlem i Jägarnas Riksförbund. Förbundet hade startat en ny avdelning, Indal-Lidens jägarklubb. Då förbundets och klubbens grundsyn på älgjakten för mindre markägare stämde väl överens med Arnes egen kom han alltid att värna om jägarklubbens fortsatta existens.
När jägarklubben startade fick han ett uppdrag som sekreterare inom styrelsen. Det fortsatte han med periodvis ända till sjukdomen satte stopp.
Vi kamrater, med flera, kommer alltid att minnas och sakna Arne, som den ärlige, hjälpsamme och rakryggade kamrat han var.

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsUtomhusliv.se
  • AnnonsStaffans vapen
  • AnnonsGyttorp Norma