Norska allmogen spänner hanen
  • SVA

Norska allmogen spänner hanen

BöckerPublicerad: 2007-12-26 18:04

Med Hanen Spent – Jakt-våpen I Norsk Tradisjon
av Per Øyvind Berg
ISBN 82-7643-339-1
Naturforlaget Bokklubben
Villmarksliv 2005
www.bokklubbene.no

Renodlade vapenböcker brukar generellt avhandla ett begränsat område, som en viss tillverkare, en viss vapentyp, eller dyra customvapen. Per Øyvind Bergs bok är förvisso också avgränsad, men han har tagit ett lite annorlunda grepp. Han utgår från användargruppen – i det här fallet den norska allmogen.

Med utgångspunkt från norska förhållanden gör boken Med hanen spent en tidsresa i jaktvapenutvecklingen från slutet av mynningsladdar-tiden och framåt. Berg lyckas väl med att skapa en röd tråd i boken. Inte minst genom att vi ofta får ta del av samtida jaktetiska debatter med brev från jägare och jaktpolitiska beslut. Därmed skapas en ganska tydlig bild av vad som har format den norske jägarens beväpning.

Kammarladdargevär
Jaktvapnen avhandlas kapitel för kapitel. Mycket av det som avhandlas en närmast rent norsk affär och i alla fall för mig mycket intressant läsning.
Landmarks och Lunds kammarladdargevär, Remingtonbössorna, Tennstempelrifla och bössmakare Hans Larsen har alla fått egna mycket intressanta kapitel. Det samma gäller magasinsgevären, där Winchesters gamla bygelspännare, Jarmann och Krag alla avhandlas separat.
I berättelsen om Krag-geväret får vi även ta del av den tidens debatt runt vildrensjakten.
Plötsligt blir det uppenbart varför det finns så många intressanta gamla grovkalibriga enkelskottare i Norge.
Vidare har Kongsbergs Vapenfabriks civila tillverkning fått egna kapitel.
Bland annat står där att läsa om de föga lyckade men intressanta försöken med att producera dubbelbössor.

Moderna jaktvapen
Slutligen diskuteras utvecklingen mot de moderna jaktvapnen i ett par kapitel. När det gäller hagelvapen får naturligtvis både Husqvarna, Suhl-vapen, Valmet/Tikka och andra sin beskärda del av utrymmet.
Kapitlet om moderna kulvapen fokuserar bland annat på utvecklingen av Mauser-derivaten och diskuterar även hur andra världskriget och ockupationen har påverkat jägarnas beväpning, både under och efter kriget.
Allra sist levererar författaren en liten betraktelse över jakten och vapnen i framtiden samt lite noter om skötsel, vård och skjutning med gamla vapen och ammunition.

Spännande inblick
Med hanen spent är en mycket intressant bok som, förutom att vara rent vapenhistoriskt intressant, även ger oss en spännande inblick i vårt västra grannlands jaktliga seder och bruk.
Berg har åstadkommit en välskriven, intressant och logisk bok, dessutom med generöst och överlag kvalitativt bildmaterial.
Nu önskar man bara att någon bevandrad med både penna, kamera och historiskt intresse kunde ta tag i saken och göra en likadan bok om den svenska jägarkårens beväpning.
Behovet är skriande, eftersom den svenska jägarkåren i stort är, eller i rask takt håller på att bli, historielös.

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • AnnonsJakt & Jägare