Schultz & Larsen, danska studsare i världsklass
  • Allmogejakt

Schultz & Larsen, danska studsare i världsklass

BöckerPublicerad: 2007-09-28 13:40

Denna jägarkategori brukar vara mycket hängiven sitt fabrikat och med rätt – få standardvapen höll på sin tid lika god puts och finish som Schultz & Larsen.
Boken är ett potpurri med ett flertal olika skribenter inblandade, allt sammanhållet av Margit Egdal, lokalhistoriker och tillika bokens huvudredaktör.

Jens Perto delförfattare
Bland delförfattarna finns både jägare, samlare historiker och naturligtvis tidigare anställda på fabriken. Bland andra kan nämnas Jens Perto, välkänd jägare och vapenskribent och Henning Olsen, försäljningschef hos S&L mellan 1973 och 1987.

Amerikansk annons för M68DL.

Böcker av den här typen brukar ofta lida av en viss brist i strukturen och därpå följande tröglästhet och svårighet att snabbt hitta viss information.

Skapat bra struktur
Huvudredaktör Margit Egdal har dock gjort ett mycket gott arbete med att ordna upp bidragen kronologiskt och skapa struktur. Hon bidrar dessutom själv med några av de kanske intressantaste kapitlen, bland annat om S&L:s tidiga historia samt intervjuer med tidigare anställda.

En mycket ung Hans Schultz.

Boken är välfylld med intressant och för de flesta tidigare relativt okänd information om företaget och dess verksamhet.

Tilverkning av gevär och pipor
De mer kända verksamheterna var tillverkning av matchpipor och dito gevär. Det skildras i ett fylligt kapitel av Jens Perto. Samarbetet med Norma och Philip B Sharpe finns också med, liksom den mer okända produktionen av bland annat matchpistoler och hagelvapen.

Fabrikslokalerna på Otterup vid tiden för nedläggningen 1994.

Intressant är också att man heller inte har väjt för att ta upp lite mer känsliga aktiviteter. En hel del står att läsa om verksamheten under krigsåren.

Pansarbrytande projektil
Bland annat den mycket intressanta historien om ”Projekt Ultra”, en pansarbrytande projektil som fick ett visst genomslag (!) i historien.
Detta bara för att nämna något av all intressant information som boken har att ge.
Sedermera samägda vapenfabriken A/S Dansk Ammunitionsfabrik har även den förärats egna kapitel och bidrar i högsta grad till helhetsbilden.

En trio hagelbössor från S&L. Inte särskilt många hagelvapen tillverkades och hagelvapenproduktionen är också relativt okänd.

Boken avslutas med en referensdel med nummerserier, vapenlista, logotyper och en årtalslista över milstolpar. Det fungerar bra som snabbreferens och kommer att uppskattas av både samlare och entusiaster.

Rikt bildmaterial
Boken har också ett rikt bildmaterial. Gammalt och nytt, reklambilder och tidningsurklipp såväl som bilder från produktion och privata album finns med.

Interiör från piptillverkningen.

Kvaliteten på bilderna är förstås lite varierande, beroende på källan. Boken känns dock genomarbetad även på detta område och ingen skall behöva känna sig besviken på bristande bildunderlag.
Boken är ett viktigt skandinaviskt industri- och vapenhistoriskt verk. Den rekommenderas starkt, inte bara till Schultz & Larsen-entusiasten, utan även till alla som uppskattar bra vapenlitteratur.

Schultz & Larsen
– De danske rifler i verdensklasse
Pris: cirka 400 DKK.
ISBN 87-90975-07-3
Forlaget Devantier
Bakkekammen 2, 4700 Næstved.
Telefon: 55 73 50 36.
www.nordfynsk.dk
Kan köpas via bokhandeln,
till exempel via: www.bogjagt.dk

Amund Enger från Norma, Philip B Sharpe och Niels Larsen under till synes trivsamma överläggningar på Damhuskroen i Köpenhamn 1954.

Kolvmakare Karl Pedersen i arbete.

S&L – M100D.

I juni 2007 släpptes en bok som har saknats länge, en skildring av Schultz & Larsens historia. Bland de svenskar som har fått sin skytteuppfostran inom skytterörelsen är S&L välkänt och välrenommerat, främst för sina matchpipor och dito trycken. Det finns även jägare som äger och brukar jaktvapen från S&L.

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNettojakt höst 17
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB