(S)veket mot rovdjursförvaltningen
  • Sunne Jaktmässa

(S)veket mot rovdjursförvaltningen

DebattPublicerad: 2013-10-10 13:08

Socialdemokraterna kritiseras i ett debattinlägg skrivet av Bengt-Anders Johansson (m), Anita Brodén (fp), Roger Tiefensee (c) och Irene Oskarsson (kd), för att de säger nej till regeringens rovdjursproposition.
”Socialdemokraterna väljer att svika både rovdjursförvaltningen och människorna som lever med varg i sin närhet genom att säga nej till denna proposition”, skriver de fyra.

Nyligen presenterade Alliansregeringen en rovdjursproposition, som har förutsättningar att skapa en lösning i den infekterade vargkonflikten. Vi vill bland annat basera politiken på forskning och låta länsstyrelserna få större makt. Socialdemokraterna väljer att svika både rovdjursförvaltningen och människorna som lever med varg i sin närhet genom att säga nej till denna proposition.

Undergräver möjligheterna till snar lösning
Under en längre tid har vi i Sverige hjälpt våra rovdjursstammar att uppnå så kallad gynnsam bevarandestatus. Alliansen anser att det är ett politiskt ansvar att bestämma gynnsam bevarandestatus, ett förslag som bygger på både Vargkommitténs rapport av Peter Egardt och Rovdjursutredningen.
Socialdemokraterna undergräver möjligheterna till en snar lösning av konflikten genom att de motsätter sig Alliansens förslag och anser att gynnsam bevarandestatus ska fastställas av Naturvårdsverket och Jordbruksverket.
Det hela är ett mycket märkligt beteende från Socialdemokraterns håll eftersom en stor del av den lagda propositionen går i linje med Socialdemokraternas kongressbeslut. Detta tyder på okunskap eller bristande politiskt ansvar.

Ett politiskt ansvarstagande
Vi vill att gynnsam bevarandestatus, med vetenskaplig grund, ska vara ett politiskt ansvarstagande. Alliansen föreslår också att rovdjursförvaltningen flyttas närmare de människor som är direkt berörda av rovdjurens närhet.
Vi vill minska vargstammen i de län med större rovdjurstryck och anpassa utformningen av vargförvaltningen beroende på vargstammens status i olika områden.


”Missriktad oppositionspolitik”
Socialdemokraterna hävdar även att rovdjurspropositionen inte går i takt med Vargkommitténs slutsatser. Detta är en missuppfattning då Peter Egardt själv uttalat sig om propositionen och säger att den i stort sett följer hans rekommendationer. Detta handlar med andra ord om ren och skär missriktad oppositionspolitik.
I slutskedet av propositionsskrivandet bjöds S in till samtal, dock kunde inte Socialdemokraterna ta sig tid att mötas innan propositionen skulle presenteras.
Att idag hävda att de inte fick vara med är helt enkelt befängt. Istället kan nu Socialdemokraternas agerande leda till att vi inte får några nya regler på plats till årsskiftet och vi kommer att få ytterligare ett år utan möjlighet till en reell förvaltning av varg.


Handlar det om taktik?
Miljöpartiet har tydligt markerat att de inte tänker sitta i regeringen med ett parti som godkänner propositionen. Frågan är därmed om Socialdemokraternas agerande helt enkelt handlar om framtida regeringsmöjligheter tillsammans med MP.
Miljöpartiets verklighetsfrånvända politik kan nu med andra ord påverka livet för människor som lever med varg på grund av Socialdemokraternas taktiska agerande.
Att välja att positionera sig för ett eventuellt samarbete med Miljöpartiet framför att uppnå en hållbar vargförvaltning med samexistens och hänsyn tagen till berörda människor är ömkligt och beklagansvärt.
 

Bengt-Anders Johansson (m) Vice ordförande Miljö- och jordbruksutskottet
Anita Brodén (fp), Riksdagsledamot Miljö- och jordbruksutskottet
Roger Tiefensee (c), Riksdagsledamot Miljö- och jordbruksutskottet
Irene Oskarsson (kd), Riksdagsledamot Miljö- och jordbruksutskottet

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsVästgårds Game Fair
  • AnnonsStaffans vapen
  • AnnonsGyttorp Norma