”Jägareförbundet planterade ut varg”
  • Vildmarkshörnan

”Jägareförbundet planterade ut varg”

DebattPublicerad: 2007-05-17 11:28

Sixten Johansson i Eskilstuna lämnar Svenska Jägareförbundet. Det sker i protest mot att J O Pettersson, som sedan blev ordförande för Jägareförbundet, var med och planerade utplantering av varg i Projekt varg på 70-talet. Sixten Johansson hävdar också att det finns tecken på att förbundet deltog aktivt i att få tillbaka en svensk vargstam.
– Det här finns det inga bevis för, säger Torsten Mörner, nuvarande ordförande för Svenska Jägareförbundet, i en kommentar till radio Sörmland.
En skrift från Projekt varg, utgiven av Svenska Naturskyddsföreningen, visar att projektdeltagarna ville anlägga varghägn på de platser där vargar sedan skulle leva i det fria. Det är en källa som Sixten Johansson stöder sig på.

Härmed begär jag utträde ur Svenska Jägareförbundet. Jag sänder denna begäran som öppet brev. Anledningen är att forskarna på Grimsö påstår att 30-talet vargar tjuvskjuts varje år.
Brå (Brottsförebyggande rådet) som kopplats in på detta jämför jägare med mc-gäng. Det är lika svårt att få bägge parter att prata om sin verksamhet, hävdar Brå.
På samma sätt är det lika svårt att få makteliten, som organiserat och genomfört varginplanteringen, att prata om detta. Men i detta fall jämförs inte med mc-gäng.
Orsaken till mitt utträde är att jag tappat förtroendet för förbundsledningen.

Beslut stick i stäv mot jägarna
Jag har försökt förstå varför förbundsledningen inte företrätt sina medlemmar utan emellanåt drivit beslut stick i stäv mot jägarna.
Tittar man historiskt på vilka stolligheter förbundsledningen medverkat i och frågar sig vilka som suttit i förbundsledningen så kan man möjligen förstå sammanhanget.
På 70- och 80-talet startades och genomfördes ”Projekt varg”, som gick ut på att föda upp utplanteringsvargar i hägn och sedan sätta ut dessa i Värmland, Dalarna och angränsande områden i Norge.
1973 bildades i Stockholm Wolf specialist group. Denna ingick i IUCN som en undergrupp och nu är den en undergrupp till RSG eller Re-introduction Specialist Group (återinförandegruppen).
Dess nuvarande ordförande Dr. L. David Mech har medverkat till återinförande av varg i Georgia, New Mexico, Idaho och Yellowstone.

Återinplantering en sista utväg
Vid första arbetsmötet inom Wolf Specialist Group
1973-09-05 redogjordes för att sista utvägen för att rädda en djurarts existens i ett område är återinplantering. Här sades att denna situation råder i Skandinavien. Svensk representant på mötet var professor Bertil Haglund.
Ledningsgruppen för Projekt varg hade professor Bertil Haglund som ordförande. I ledningsgruppen ingick även avdelningsdirektör J O Pettersson från Naturvårdsverket, som då var ansvarig för rovdjursfrågor på verket, professor Ingemar Ahlén och förste intendent Håkan Hallander från Svenska Naturskyddsföreningen, SNF.
Hallander har även undertecknat Rapport från Projekt varg, som är en offentlig handling och beskriver hur återinförandet av vargar i Skandinavien skall ske. Som sekreterare deltog intendent Mats Segerstam från SNF och slutligen deltog generalsekreterare Sven Wahlberg från Världsnaturfonden.

Blev bas för Jägareförbundet
J O Pettersson blev senare förbundsordförande för Jägareförbundet. Som redaktör på tidningen Svensk Jakt återfanns professor Bertil Haglund.
I förbundsstyrelsen för Jägareförbundet satt även chefsjägmästare Johnny Rülcker, som hade ansvar för skogarna där de första vargarna dök upp.
Johnny Rülcker var också ordförande i Svenska Jägareförbundets forskningskommitté. Detta var innan forskningen etablerats på Grimsö.
På ett älgjaktsmöte i Finspång redogjorde ordföranden för Svenska Jägareförbundet i Östergötlands jaktvårdsdistrikt Segersten och jaktvårdskonsulenten Stjärnspetz för hur jägmästaren Karl Henry Lundin medverkat i utsättning av fem vargar i Värmland, tre tikar och två hanar.
Jag hade inte förväntat mig att Jägareförbundet skulle medverka i vargutsättning. Men med kunskap om ovan nämnda fann jag det trots allt inte för otroligt och ringde därför upp Anny Månsson, som deltog på mötet.

Arbetat för återinförande av vargar
Hon bekräftade det som sagts och la dessutom till att Karl Henry Lundin medverkat som informatör på mötet. Jag kan inte få ihop detta på annat sätt än att de som arbetat med återinförande av vargar i Skandinavien och Svenska Jägareförbundets förbundsledning varit en integrerad grupp.
Senare tokigheter som Jägareförbundets förbundsledning medverkat till var att bifalla en skärpning av straffet för tjuvjakt från två till fyra års fängelse för grovt jaktbrott, en straffsats som är hårdare än för dråp. Detta skedde under den tid förre partisekreteraren i socialdemokratiska partiet Bo Toresson var förbundsordförande.
Efter detta fick Jägareförbundet Owe Wiktorin som förbundsordförande. Han stod jägarkåren nära och gjorde ett bra arbete för den vanliga jägaren.

Står närmare vanliga jägare
Nu har Torsten Mörner blivit förbundsordförande. Vi får åter en förbundsledning som består av forskare, bolagsfolk och politiker.
Personligen betvivlar jag att förbundsledningen kommer att företräda sina medlemmar.
Ärligt talat är jag förvånad över att inte flertalet medlemmar lämnat förbundet och gått över till Jägarnas Riksförbund, som säkerligen står mycket närmare den vanliga jägaren än Jägareförbundets förbundsledning.
Jägarnas Riksförbund har inte heller bidragit med mångmiljonbelopp av jägarnas pengar till det pågående vargprojektet på det sätt som Jägareförbundet gjort.

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsVästgårds Game Fair
  • AnnonsStaffans vapen
  • AnnonsGyttorp Norma