”Landsbygden viktigare än vargen”
  • Sunne Jaktmässa

”Landsbygden viktigare än vargen”

DebattPublicerad: 2011-11-15 10:44

– Gör ett totalt omtag i rovdjurspolitiken där människan, inte vargen, sätts i första rummet!
Det kräver ledande c-politiker i Västmanland i ett debattutspel.

Rovdjurens och framför allt vargens utbredning i Västmanland tar sig allt mer orimliga proportioner. Trots detta ägnar sig staten åt en stelbent tolkning och byråkratisk tillämpning av EU:s omoderna och till verkligheten dåligt anpassade art- och habitatsdirektiv.
Det som pågår i Mellansverige är ett samhällsexperiment i full skala utan någon konsekvensanalys och utan att någon tar ansvar för följderna. Påfrestningarna för boende på landsbygden är oacceptabla med en kraftigt försämrad livskvalitet för alla. 


Misstro mot drabbade
För de företagare som har tamdjur leder dessutom rovdjurens angrepp till negativa ekonomiska konsekvenser kombinerat med fysisk och psykisk stress. Myndigheternas misstroende mot drabbade, risk för hårda straff vid ingripande samt kraftigt underbetalda ersättningar vid skada och förebyggande arbete, gör att förtroendet för rovdjurspolitiken är totalt kört i botten.
Gör ett totalt omtag i rovdjurspolitiken där människan, inte vargen, sätts i första rummet!
Rovdjurens förekomst måste hållas på en nivå som kan accepteras av berörd befolkning. 

Utökad skyddsjakt på varg
Skyddsjakt på eget initiativ ska inte med automatik innebära utredning av grovt jaktbrott.
Dessutom måste rätten till skyddsjakt utvidgas till att gälla när varg uppehåller sig på eller invid gård eller anläggning, där den orsakar skada eller annan olägenhet.
Full ekonomisk ersättning måste utgå för merarbete och material vid angrepp och för förebyggande arbete. Sist men inte minst krävs ett korrekt uppträdande av alla inblandade myndigheter.
En genomgripande konsekvensanalys måste göras för att belysa rovdjurens påverkan på hela lokalsamhället. Analysen ska omfatta de ekonomiska konsekvenserna för landsbygdens näringar men också minskade möjligheter att bedriva, för landsbygden traditionella verksamheter av kulturell och social art.

Beräkna långsiktiga konsekvenser
Dessutom måste de långsiktiga konsekvenserna för bygdernas överlevnad beräknas. Konsekvensanalysen måste utgå från befolkningens upplevda livskvalitetsförsämringar.
För att landsbygdens folk ska återfå tron på samhället måste regeringen agera nu. Det är bråttom!
Risken är annars uppenbar att vanliga, hederliga och skötsamma samhällsmedborgare i frustration och förtvivlan tar lagen i egna händer.
Det som pågår är ett stort experiment med en geografiskt isolerad vargstam i Mellansverige. Försöket hålls igång med konstlade metoder.
Frågan måste ställas: Är det verkligen värt priset? Är det landsbygdens befolkning som ska betala detta pris?
För oss Centerpartister i Västmanland är svaret nej.

Birgitta Andersson, Köping, Centerpartiets distriktsordförande
Carola Gunnarsson, Sala, Kommunala sektionens ordförande
Christer Eriksson, Sala, representant i viltförvaltningsdelegationen och gruppledare i Sala
Centerpartiets gruppledare i länets kommuner:
Kerstin Rosenkvist, Arboga, Monika Andersson, Fagersta, Marianne Avelin, Hallstahammar, Anne Marie Andersson, Kungsör, Jenny Adolphson, Köping, Lennart Skansfors, Norberg, Rolf Andersson, Skinnskatteberg, Erkki Visti, Surahammar, Lars Kallsäby, Västerås

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsUtomhusliv.se
  • AnnonsStaffans vapen
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsBosjökloster