”Politikerna är EU:s lydiga drängar”
  • SVA

”Politikerna är EU:s lydiga drängar”

DebattPublicerad: 2012-03-15 16:43

Kjell Lennartsson och Thomas Ekberg i Gruppen kring Svenljunga eftersöksstrejk sammanfattar här dagens möte med landsbygdsminister Eskil Erlandsson. Rovdjursfrågan styrs till största del av EU:s tjänstemän. Demokratin har satts helt ur spel av EU. De svenska politikerna är EU:s lydiga drängar, konstaterar duon.

Vi fick möjlighet att presentera anledningen till att vi startat en eftersöksstrejk och den stora påverkan som vargens tillväxt har på våra gröna näringar. Ministern tog vår presentation mycket allvarligt. Mötet var planerat till en halvtimme men utökades till en och en halv timma.
Erlandsson framhöll att Liljelunds utredning måste bli klar och den väntas komma i april. Sedan skall utredningen ut på remissrunda och den skall vara färdig i augusti.
Miljödepartementet sammanställer ett förslag på förvaltning som sedan skall skickas till EU för godkännande. Under sommaren 2013 skall vi ha en förvaltningsplan för vargarna klar.

”Läget är akut”
Vi framhöll att läget är akut och att handläggningstiden är allt för lång.
Om vi skall ha en vargstam på 150 till 210 individer 2014 krävs en avskjutning på över 300 vargar vid en tillväxt på 20 procent.
Om tillväxten skulle bli 40 procent, som den varit 2011, kommer det att krävas en avskjutning på över 600 vargar år 2014 får att nå målet 210 vargar.

En för svår nöt att knäcka
Vi bedömer att detta kommer att bli en för svår nöt att knäcka för våra politiker.
Vi förklarade att med denna tröga hantering kommer våra gröna näringar att ta extremt mycket stryk och många näringsidkare kommer att drivas till konkurs.
Under mötes gång konstaterar vi att Sveriges folkvalda politiker inte äger frågan, utan den styrs till största del av EU:s tjänstemän.
Demokratin har satts helt ur spel av EU.
Enligt Eskil Erlandsson kan EU ta över hanteringen av hela den svenska viltförvaltningen och alla jaktliga frågor om vi inte uppfyller direktiven.

EU:s lydiga drängar
Därigenom påstår Eskil Erlandson att de är bakbundna av EU:s tjänstemän och att de inte kan agera snabbare i denna fråga. Det framstår som våra politiker enbart är EU:s lydiga drängar och saknar mandat och kraft att driva denna viktiga fråga.
Vi kommer att jobba för att utöka eftersöksstrejken och funderar även på andra kraftfulla åtgärder. Svenljungagruppen kommer att ha ett möte under helgen för att planera framtiden.

Gruppen kring Svenljunga eftersöksstrejk
Kjell Lennartsson
Thomas Ekberg

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • AnnonsJakt & Jägare