”Rovdjurspolitiken tar över makten”
  • SVA

”Rovdjurspolitiken tar över makten”

DebattPublicerad: 2013-04-05 11:08

Rovdjurspolitiken tar över makten i Sverige Våra politiker har helt tappat fokus vad avser ekonomi och ansvar. Det får tydligen kosta vad det kosta vill för att etablera varg i Sverige. Ingen hänsyn tas till landsbygd, äganderätt, djurhållning och jakt, skriver Hans Hurtig, aktiv i Jägarnas Riksförbund i Östergötland.

Rovdjurspolitiken som regering och riksdag tagit beslut om, och som bland annat hade som mål att föra ner besluten om rovdjursförvaltningen på regional och lokal nivå för att få acceptans för rovdjurspolitiken, visar sig så här långt inte fungera.

Jägarorganisationerna och fler tunga organisationer och grupper för en hopplös kamp för få något som helst inflytande.

Parallellt med detta tillväxer rovdjursstammarna och problemen blir större och större.


Verkar inte medvetna om hotet
Politiker på riksnivå verkar inte medvetna om det hot som landsbyggden utsätts för.

Jakten på andra viltslag går inte att genomföra, för ingen vågar släppa sina hundar på grund av risken för att dessa ska bli skadade av rovdjur.

Den acceptans som man säger sig sträva efter i den förda rovdjurspolitiken hade knappast kunnat vara sämre. Tyvärr är man nu på väg att helt köra över landsbygdsbefolkningen.

Den rovdjurspolitik som regeringen nu för är ett stort misslyckande.

Detta grundar sig på våra politikers oförmåga att inte ställa krav i EU på att vi själva vill sköta saker som är nödvändiga för landsbyggdens överlevnad.


Nya, hårda tag behövs

Nu krävs det nya hårda krafttag om vi skall få till en förändring och respekt i EU. Detta måste ske med en bred förankring, så alla på landsbygden, och speciellt de områden som är berörda, får föra fram sin talan.

En total kostnadsredovisning skall läggas fram över vad rovdjurspolitiken hittills kostat oss. Det är av mycket stor vikt att alla blir medvetna om vad detta handlar om i kostnader samt hur vi kommer att påverkas genom omprioriteringar i samhället.

En bred och tung opposition måste nu starta för att kunna påverka detta. Vi kanske till och med måste ta till en folkomröstning.


Hans Hurtig, Östergötland

 

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • AnnonsJakt & Jägare