Ängsteg vill avvakta om 28:an
  • SVA

Ängsteg vill avvakta om 28:an

DebattPublicerad: 2013-10-25 13:47

Det är för tidigt att säga om det var fel att låta länsstyrelserna ta över anmälningar av paragraf 28-skott, när djurägare skjutit rovdjur vid attacker på tamdjur. Det skriver Inga Ängsteg, verksamhetshef Viltskadecenter, som utbildat de på länsstyrelserna som ska bedöma nödvärnsskotten.
Dessutom behövs rättsliga prövningar som kan klara direktiv till de besiktningsmän från länsstyrelsen som gör den första bedömningen, framhåller hon i ett debattinlägg.

Den djurägare som sköt till exempel en varg med stöd av Jaktförordningens paragraf 28 före den 1 juli 2013 blev per automatik misstänk för grovt jaktbrott, tills att polisen hade utrett ärendet.

Den 1 juli 2013 införde ansvarig minister en ändring av paragraf 28. Förändringen innebär att den som dödat till exempel en varg för att avvärja ett angrepp på tamdjur anmäler det till länsstyrelsen istället för som tidigare till polisen.


Gör första bedömningen
Förändringen innebär att länsstyrelsen kommer att göra en första bedömning. Om det sedan finns misstanke om brott ska länsstyrelsen anmäla händelsen till polisen som utreder misstanken om jaktbrott.

I övrigt är det ingen förändring av möjligheten för enskilda djurägare att avvärja rovdjursangrepp på tamdjur.

Under senaste tiden har det figurerat olika inlägg i media angående antalet avlivade vargar enligt paragraf 28 och den bedömning som länsstyrelsen personal har gjort av omständigheterna.

Ansvarar för utbildningen
Viltskadecenter ansvarar för utbildningen av länsstyrelsernas besiktningsmän för statens vilt. (Bland annat de besiktningsmän som gör den första bedömningen i fall där det hänvisas till paragraf 28).

Utbildningen genomförs i samarbete med flera andra myndigheter samt miljöåklagare.

Vi anser att det finns avgörande fördelar med att det är länsstyrelsen och inte polisen som gör den första bedömningen.


För tidigt att avgöra
Att redan efter fyra månader dra slutsatser om huruvida det var bra eller dåligt att lägga ansvaret för den första bedömningen hos länsstyrelsen tror inte vi är möjligt. Dels varierar antalet så kallade paragraf 28-fall stort mellan olika år, dels bör länsstyrelsernas utökade ansvar få tid att ”sätta sig” i organisationen.

Fyra månader är för kort tid för att ge en rättvisande bild av hur det kommer att se ut under de kommande åren.


Öppnar för olika tolkningar
Avsaknaden av rättsfall och prejudikat gällande tolkningen av den nuvarande lydelsen av paragraf 28 öppnar dessutom för en rad olika tolkningar. Vår förhoppning är att rättsliga prövningar under de närmaste åren ska kunna omsättas i klara direktiv till de besiktningsmän från länsstyrelsen som gör den första bedömningen.

Viltskadecenter följer med stort intresse de pågående polisutredningarna för att tillsammans med övriga myndigheter ajourhålla besiktningsmännens utbildning.


Inga Ängsteg, verksamhetshef Viltskadecenter

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • AnnonsJakt & Jägare