Dalastyrd älgjakt i Värmland
  • Sunne Jaktmässa

Dalastyrd älgjakt i Värmland

DebattPublicerad: 2012-09-17 10:04

Jaktlag i norra Värmland får plötsligt direktiv kring älgjakten från länsstyrelsen i Dalarna, eftersom de blivit överförda till älgförvaltningsområden i Dalarna. Detta gör att tilldelningar har blivit mindre och fällavgifter har chockhöjts.
Nu kräver flera värmländska viltvårdsområden att få tillhöra rätt län igen.

Den 24 februari 1551 skriver Gustav Vasa till värmlänningarna att de skall sluta upp med att jaga älg på olämplig tid, ”så tijd års som nu ähr --- ther utaf man mere skada än gagn haffwer”, eftersom ”ganska få” då återstår till den rätta tiden; ”så wele wij sådant her efter ingelunde tillstädje” utan skall, om ni fortsätter, ”edher alfwarligen tilltale. Ther j fullkomligen må wette edher effterrette.”

Inga marginella förändringar
Så länge myndigheter funnits har de haft synpunkter på älgjakten. Mestadels restriktiva och ofta också välbefogade, såtillvida. Men att kung Göstas drakoniska språkbruk (blott hjälpligt inlindat) och brist på psykologisk fingertoppskänsla skulle vara vägledande även idag vid myndigheternas hantering av en fråga så laddad som älgjakten, det var i sanning häpnadsväckande. Och det är inga marginella förändringar det handlar om. Gränsöverskridandet med sina katastrofala följder är nämligen inget försenat aprilskämt utan ren och skär sanning och blir sanning redan i höst!

Byråkrati på byråkrati
Bakgrunden till detta bisarra förhållande är den nya älgjaktsadministrationen, beslutad av regering och riksdag, med nyinrättade så kallade älgförvaltningsområden och dito älgskötselområden, som träder i kraft från och med hösten 2012. 
Förändringen speglar myndigheters överdrivna tro på att något som redan idag fungerar blir så mycket bättre med en ny och komplicerad organisation. En ny tung och dyr byråkrati läggs ovanpå den befintliga. Allt skall betalas med fällavgifter på älg. Det hela har forcerats fram med minimal information till berörda jaktlag.

75 procent dyrare fällavgifter
Jaktlagen i Norra Ny öster om Klarälven liksom i angränsande delar av Dalby och Ekshärad har plötsligt fått Länsstyrelsen i Dalarna som utfärdare av älgjaktslicenser. Vi har helt sonika förts över till ett älgförvaltningsområde i Dalarna, fått tilldelningen nedskuren med 33 procent och fällavgifterna chockhöjda, allt utan saklig motivering. Det blir nu 75 procent(!) dyrare att skjuta älg i vår del av Värmland, jämfört med grannjaktlagen väster om Klarälven, som kan glädja sig över att fortfarande vara kvar i Värmland. Irritationen i berörda jaktlag har inte blivit mindre av att skrivelsen från Länsstyrelsen i Dalarna, som åtföljer licenstilldelningen, slutar i sann Gustav Vasa-stil med att något överklagande inte kan komma i fråga. Ther wij fullkomligen må wette oss efterrette!

Kräver att få vara kvar i Värmland
Vi kan samarbeta med Dalarna men har sannerligen ingen lust att betala för en överdimensionerad älgjaktsbyråkrati i Dalarna. Vi kräver att få vara kvar i Värmland, behålla vår tidigare licenstilldelning och betala samma fällavgifter som övriga Värmland!


Värnäs/Stöllet/Elindebol/Backa/Gravol/Ennarbol-Åstrand
9 september 2012

Lennart Svensson, ordförande Nedre Värnäs VVO
Hans Petter Hansen, ordförande Stöllets VVO
L
ennart Libäck, ordförande Elindebols VVO
Lars-Göran Nilsson, ordförande Backa VVO
Fredrik Larstorp, ordförande Gravols VVO
Staffan Kvarnström, ordförande Ennarbol-Åstrands VVO

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsUtomhusliv.se
  • AnnonsStaffans vapen
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsBosjökloster