De rödgröna vill hindra jakt på varg
  • Vildmarkshörnan

De rödgröna vill hindra jakt på varg

DebattPublicerad: 2009-07-20 07:49

Ett år återstår till valet och nu verkar valrörelsen mjukstarta. Frågan är vad partierna vill i jaktfrågorna. Här skriver fyra centerpartistiska riksdagsledamöter och kritiserar den rödgröna oppositionen för att försöka vrida tillbaka klockan i rovdjursfrågorna.
Här är deras debattartikel:

Regeringen har lagt fram ett förslag på en ny rovdjurspolitik. Efter en lång tid av bristande tilltro till den S-styrda rovdjurspolitiken kommer nu äntligen ett förslag som ger möjlighet till regionalt inflytande och aktiv förvaltning av våra rovdjursstammar. Det innebär bland annat möjlighet till jakt på varg för att begränsa stammen i de mest rovdjurstäta områdena.
Då djuren inte känner av länsgränser är det viktigt att man bortser från dessa. Dessutom innebär förslaget att licensjakt skall vara möjlig för såväl varg som björn och lo.

Beklämmande
Oppositionens inställning till dessa efterlängtade åtgärder i våra rovdjursområden är beklämmande. Enligt de inlämnade motionerna med anledning av regeringens förslag kan konstateras att det inte blir någon jakt på varg om de rödgröna får bestämma.
Vänstern och Miljöpartiet säger blankt nej till jakt och socialdemokraterna säger inget konkret om jakt och vill dessutom inte ha något etappmål för antalet vargar. Ytterst beklagligt är också V och MP:s förslag att den nyligen genomförda förändringen i § 28 i Jaktförordningen, vilken ger tamdjursägare möjlighet att skydda sina tamdjur, skall rivas upp! Bland andra förslag från oppositionen kan nämnas att Vänsterpartiet anser att vi har för få vargar, lodjur och järvar här i landet och att den så kallade gynnsamma bevarandestatusen inte uppnåtts för dessa arter. V säger alltså nej till minskning av antalet lodjur.

Jakt utan löshund
Däremot förespråkar Vänsterpartiet jakt utan frigående hund samt utveckling av så kallad vargrena hundar. Miljöpartiet vill inte delegera jaktbesluten till regionerna, men tycker att vargföryngringar skall accepteras i renskötselområdet. Partiet vill inte ha någon frysning av antalet vargar.
Socialdemokraterna för fram tanken om en nordisk samförvaltning av rovdjuren, vilket de tidigare varit motståndare till när vi från Centerpartiet yrkade på detta i samband med beslutet om nu gällande rovdjurspolitik.

Försöker vrida klockan bakåt
De rödgrönas förslag för rovdjurspolitiken skulle på ett drastiskt sätt vrida klockan tillbaka. Till den frustration och uppgivenhet som rått under lång tid över en obefintlig, men S-styrd rovdjurspolitik.
Vi, i Centerpartiet, anser att regeringens förslag är ett balanserat och tar hänsyn både till de människor som bor och verkar i våra rovdjursområden och till den biologiska mångfalden. Den genetiska statusen för varg skall klaras genom alternativa åtgärder.

Solveig Zander
Riksdagsledamot (C), Uppsala län
Jörgen Johansson
Riksdagsledamot (C), Västmanlands län
Claes Västerteg
Riksdagsledamot (C), Västra Götalands län
Sofia Larsen
Riksdagsledamot (C), Örebro län

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsVästgårds Game Fair
  • AnnonsStaffans vapen
  • AnnonsGyttorp Norma