Djurskyddslagen väger tyngre, Alhem
  • SVA

Djurskyddslagen väger tyngre, Alhem

DebattPublicerad: 2008-01-01 16:52

Jag har under en längre tid lyssnat med förvåning på överåklagaren Sven-Erik Alhems åsikter i rovdjursdebatten. Jag har också förstått att journalister i allmänhet gärna vill ha hans positiva åsikter om rovdjur, när en tamdjursägare har varit tvungen att rädda sitt tamdjur.

Vi har alla åsiktsfrihet, men tyngd av sin post, har Alhem ett oerhört ansvar för tillämpningen av Svea rikes lagar. Rättsmedvetandet har fått svåra törnar av hans känslomässiga åsikter om den stackars utrotningshotade vargen.
Det finns 100 000-tals vargar i världen. Att det finns vita fläckar för alla viltslag, tar inte Alhem i sin mun, då det inte är gångbart i media. Att Rovdjurssymposiet i Vålådalen kallar in en överåklagare som föredragshållare är i samma syfte, nämligen att få högre status åt symposiets syfte och stöd till ”Projekt varg”.

Valde vargarna
Sven-Erik Alhem har på sin post haft möjlighet till en bättre kamp mot trafikdöden som rattfyllerister orsakar och har orsakat i alla tider. Överåklagaren har även haft möjlighet att bekämpa kvinnovåldet, könsstympning och andra hedersrelaterade brott, men han tänkte på de stackars vargarna som djurägarna förföljer. Han borde ha vakat över rättstillämpningen och effektiviserat förundersökningarna, som åklagarna leder, med samma frenesi som han nu vakar över vargarna.
Sven-Erik Ahlem är inte insatt i historien om rovdjur, inte ens under 1900-talet, eftersom han värnar om vargen, som historiskt sett är det djur som dödat många hundratal människor, främst barn.

Historien kan upprepas
Det är stor risk att historien upprepas med hjälp av Alhem, när det borde vara tvärtom, att vi lär oss av historien. Återinförs vargen i Sverige i samma stora antal som i Indien och forna Sovjet, är risken stor för människooffer.
Överåklagare Sven-Erik Ahlem blundade för tolkningen: Lag går före förordning. Det gör Ahlem än idag när han säger att paragraf 28 i jaktförordningen är i jägarnas intresse. Jaktförordningen är en förordning, ingen lag. Djurskyddslagen är en landsbygdsfråga ur djurskyddsperspektiv. Det är djurskyddslagen som måste gå före en förordning.
Det är varje djurägares skyldig att skydda sina djur från onödigt lidande. Även jägaren är skyldig att sköta och skydda sin hund.

Gäller inte alltid djurskyddslagen?
Annars kommer åklagare att väcka åtal för djurplågeri! Gäller inte djurskyddslagen alltid för djurägaren, när både människor och andra djur angriper i syfte att skada?
Samma gäller fäbobrukaren, fårägaren och alla andra tamdjursägare som MÅSTE skydda och sköta sina djur. Alhem, varför rättade du inte till dina åklagare och tillämpade djurskyddslagen före jaktförordningen bland annat i fallet med Gräsövargen? Har inte Gräsöbonden alltid skyldighet att skydda sina djur enligt djurskyddslagen?
Alhem, om du följt utredningen och rättegångarna i fallet med Gräsövargen borde du ha engagerat dig i många frågor om rättsskipningen. Du lät bli och jag gissar att du blundade och hoppades att det till slut kom en fällande dom, vargvän som du säger att du är.

Statens varg?
Men du glömde tydligen att du sitter på en viktig post. Jag har följt fallet med Gräsövargen från början till slutdomen och hänvisar till källan Nordisk Kriminalkrönika 2006, sidan 429. Alhem, hur kunde åklagaren i tingsrätten yrka 100 000 kronor i skadestånd för statens varg, när jordbruksministern långt innan sagt att staten inte äger rovdjuren?
Alhem, hur kan du tillåta att vargforskare undanhåller fakta om hur många vargar som finns i visst område där människor bor med sina tamdjur? Forskarna jobbar med skattemedel som skall redovisas offentligt. Är inte brottet, framkallande av fara för annan tillämplig? När Gräsövargen sköts ringde en vargforskare från Skandulv och berättade att han vet att det var minst fyra vargar vid Upplandskusten. Han var inte förvånad att en varg sköts och att tre vargar sågs dagarna före.

Forskare undanhåller fakta
Detta undanhållande av fakta från forskare om var det finns rovdjur och hur många det finns pågår och har pågått tidigare. Ta bara björnarna, som enligt forskare var högst 1 000, men som över en natt blev 2 800. Alhem, hur kunde åklagaren ha dokument i sin framställan att vargen är sällsynt och utrotningshotad, när det finns 50 000 vargar i Ryssland och bortåt 500 000 i världen? Alhem, följer man din känslomässiga syn är älgen mycket mer utrotningshotad i välden. År 2002 hade EU redan aviserat, och numera ändrat, statusen på vargen till gynnsam bevarandestatus.
Alhem, en hög jurist lär ha yppat att det finns en ”stark grön maktfaktor” som ” betydligt påverkat den rättsliga prövningen” i fallet Gräsövargen. Denna maktfaktor utanför rättsskipningen måste även du ha kännedom om? Är det möjligt att någon utomstående maktfaktor sätter rättsskipningen ur spel?

Förenligt med god rättsskipning?
Den slutgiltiga domen för Gräsövargen blev samhällstjänst, ett mycket lågt straff för grovt jaktbrott. Detta hade förutsetts av en högt uppsatt jurist i dina led som en medelväg, dels för dig Alhem och dina vargvänner, dels för att få en dömd men förhoppningsvis nöjd vargskytt på Gräsö.
Kan det vara förenligt med god rättsskipning enligt Svea rikes lag?
Det gick att läsa i en tysk jakttidning att jägare beskylldes för att vissa arter utrotades inom ett statligt utarrenderat jaktområde. Miljö- och djuraktivister fick staten att säga upp jaktarrendet i syfte att få tillbaka de hotade djurarterna. Saken tog dock en annan vändning. Det visade sig att rovdjuren ökade katastrofalt efter jaktförbudet och nu hotade ännu fler arter att försvinna.

Gjorde en kovändning
Staten gjorde en kovändning och återförde jaktarrendet till jägarna.
Men nu med en extra punkt i avtalet att jägarna måste skjuta betydligt fler rovdjur. Några jaktsäsonger senare visade det sig att de försvunna arterna återkommit och andra befintliga arterna ökade i antal.
Som djurhållare av hästar, hundar, katter, höns och ankor, hoppas jag att 2008 innebär en kovändning i svensk rovdjurspolitik som följer i stora drag den nu lagda rovdjursutredningen. Dessutom hoppas jag att Sverige nu följer Finland, där man nu beslutat om jakt på 16 vargar, allt med EU:s välsignelse.

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • AnnonsJakt & Jägare