Fakta spelar ingen roll i licensträsket
  • Sunne Jaktmässa
Debatt:

Fakta spelar ingen roll i licensträsket

Toni Celan om kampen för en Benelli MR1

DebattPublicerad: 2015-08-08 07:00

Fler foton

Toni Celan skildrar sin fortsatta kamp för att få en jaktvapenlicens på en halvautomatisk Benelli MR1, som har ”fel utseende” enligt Rikspolisstyrelsen och Jägareförbundet. Jurister tillåts sväva ut i fantasifulla avslagsmotiveringar utan någon som helst kontroll av fakta eller vapenkunskap, konstaterar han.

Sommarmånaden juli har precis tagit slut och gått över i augusti med bockpremiär i sikte, men min Benelli MR1 licens lyser fortfarande med sin frånvaro. Jag är i detta nu är inne på nionde veckan med min licensansökan och väntar fortfarande på att bli tilldelad en handläggare.
Men nu undrar många som följt med i denna surdeg: Har inte du redan fått ett avslag? Och skulle inte du överklaga?
Jo, det var tanken från början.
En överklagan skulle dock kunna bromsa upp alla andra Benelli MR1-ärenden med hänvisning till osäkert rättsläge. Det jag tänkt belysa i texten är alla faktafel och processfel man till följd av Jägareförbundets yttrande fått på pränt i avslagsmotiveringarna.

I dag florerar det nämligen tre olika avslagsmotiveringar. Polismyndighetens ”vapenexperter” och jurister har sedan februari månad utfört en motiveringsevolution i takt med att felaktigheterna påvisas. Med nya påhittade fakta fortsätter myndigheten envist att neka licens och hoppas att någon ska glufsa i sig betet med att överklaga.
Istället för att skriva rader med faktafel om Benelli MR1 skulle polismyndigheten faktiskt kunna koka ner sin fjärde avslagsmotivering utan felaktiga vapenfakta till följande: ”Polismyndigheten har att göra en självständig bedömning av om vapnet uppfyller kraven i såväl Naturvårdsverkets föreskrifter som i vapenlagen med ”stolt” hänvisning till (jfr rättsfallet RÅ 2010 ref10).”
Fast inte ens då får man riktigt till det då man i den tredje versionen av avslagsmotiveringen hänvisas till ett rättsfall gällande periodiseringsfonder.

Jag har i och med detta insett att licensansökningar kan vara ett tjuv- och rackarspel där jurister tillåts sväva ut i fantasifulla avslagsmotiveringar utan någon som helst kontroll av fakta eller vapenkunskap. På samma planhalva i detta specifika fall finns en intresseorganisation (Jägareförbundet) som i media uppvisar sina vapenkunskaper genom youtube-klipp från andra kontinenter med annan vapenkultur, regler och lagar.
Men om vi tar det från början.
Jag ansökte om Iicens i februari månad. Samma månad kom Jägareförbundet med ett yttrande på begäran av polismyndigheten i Halland.
I detta yttrande står att läsa att Benelli MR1 står för ”Military Rifle 1”. Dessutom skrevs att vapnet har en typiskt militärisk överbyggnad runt pipan i syfte att skydda användaren mot brännskador på grund av ihållande eldgivning då vapnet skall bäras.
Enbart detta lutar Jägareförbundet sig mot när de anser att MR1 med stöd av förbundets vapenpolicy är militärisk.
Båda påståendena är felaktiga. Den 23 september förra året ställde Sako Sweden en ledande fråga till Benellis kundtjänst i Italien:”What does MR1 stands for, Military rifle nr.1 or?
Hade detta varit en Hollywoodfilm hade försvarsadvokaten för full hals ropat ”OBJECTION! Leading question”. Domaren hade hunnit svara ”Sustained! Rephrase” innan kundtjänst hunnit svara JA.

För att göra en lång historia kort och förpassa detta yttrande till papperskorgen, som i princip även polismyndigheten gjort i tredje versionen av sin avslagsmotivering, vet vi alla idag inklusive Rikspolisstyrelsens Peter Thorsell att Benelli MR1 inte står för någonting annat än just bara Benelli MR1. Det är så vapenmodellen är registrerad hos Italienska inrikesministeriet av tillverkaren och dessutom som ett civilt vapen.
När det kommer till överbyggnaden erkänner Jägareförbundets företrädare för mig över telefon att man inte ens tittat på konstruktionen för att komma fram till slutsatsen att den skulle var militärisk. Juristen menar att en överbyggnad runt pipan alltid är militärisk, oavsett anledningen till att den finns på vapnet. Man kan tydligen som jurist på Jägareförbundet kosta på sig en förutfattad mening för att stödja sin vapenpolicy, utan att känna behov av att kontrollera fakta och designens riktiga syfte hos tillverkaren.
Studerar man konstruktionen i tio sekunder så inser man, utan några vidare behov av vapenkunskaper, att överbyggnadens syfte är annat. MR1:ans gasomladdning är nämligen integrerad med pipan på ett sådant sätt att överbyggnaden är till för att skydda gasomladdningen från väder, vind och yttre påfrestningar. Således är dessa två fakta som hela yttrandet bygger på inte korrekta. Ändå är det dessa två felaktigheter polismyndigheten lutar sig mot när man i ett brev överväger avslag på min ansökan.

Jag vill påstå att polismyndigheten egentligen inte överväger någonting alls. Man har redan vid den tidpunkten bestämt sig för att avslå.
Låt mig förklara. Hade polismyndigheten genuint övervägt licensen, och inte bara skrivit ett brev för sakens skull, hade de verifierat dels min rättelse av Jägareförbundets fakta om vapnet, dels andra fakta om vapnet som jag själv delgivit. Man kan omöjligen tagit till sig fakta i mitt yttrande. Hade man gjort det borde någon rimligtvis stannat upp tagit ett djupt andetag och kontrollerat.
Dessutom sker följande, och detta är det ultimata tjänstefelet från polismyndigheten. Jag får nämligen mitt avslag veckan innan Naturvårdsverket, som genom mandat från riksdagen skriver vårt rikes föreskrifter om jaktvapen, också officiellt skall yttra sig om Benelli MR1.
Hur kan en intresseorganisations yttrande väga tyngre än myndighetens som ansvarar för de föreskrifter som skall gälla i landet? Hur kan det räcka med att polismyndigheten väljer att luta sig mot ett yttrande som dessutom inte har korrekt fakta.
Dessutom är myndigheten beredd att slösa Förvaltningsrätternas tid med detta ärende. Jag kan tycka att polismyndigheten ska ha en stolthet i att alltid se till att ha korrekt fakta och vid minsta misstanke om fel, verifiera.

Men visst finns det tjänstemän hos polismyndigheten som gör rätt också. Direkt efter Naturvårdsverkets yttrande, som för andra gången godkänner Benelli MR1 för jakt, börjar en del handläggare godkänna licenser. Men det stoppas ner ett internmejl från Rikspolisstyrelsens Peter Thorsell dimper ned, där han uppmanar polismyndigheternas handläggare att fortsätta neka licenser.
Utan att specificera menar han att MR1 har många likheter med Ruger Mini 14. Det är också lätt att byta pipa. Men sen så får han faktiskt till det. Han skriver att benämningen på vapnet kort och gott skall vara Benelli MR. För att få till slutklämmen länkar även han till ett youtube-klipp från USA.
Jaha, så nu konstaterar även polismyndigheten att Benelli MR1 bara heter Benelli MR1 och inget annat. Ändå fortsätter det dyka upp avslagsmotiveringar med Jägareförbundets yttrande som stöd pekande på namnet ”Military rifle”.

Polismyndigheten i Stockholm, där myndighetens självutnämnda Benelli MR1-expert sitter, försöker sig nu på en ny avslagsmotivering. Den är fullspäckad med felaktigheter. Jag plockar ut några så att det inte blir en full sida.
Det står bland annat att läsa att det med några enkla handgrepp går att byta ut kolven till ett med pistolgrepp eller en infällbar modell. ”Enkla handgrepp” tolkar i alla fall jag som att det inte behövs verktyg. Dessutom påstås vapnet ha en ”modulär” uppbyggnad, vilket ofta används för moderna militära vapensystem. Modulär och modern är ord som man hittat i Naturvårdsverkets yttrande och som man verkar tycka är stabila ord att ”ordbajsa” avslag kring. Handläggaren fortsätter dock påstå att tillverkaren sagt att namnet är ”Military Rifle”, men att tillverkaren sedermera ändrat namnet efter att tillståndsgivningen stoppats. Komedi på hög nivå.

För att bevisa vapnets modulära egenskaper släpper vederbörande nu den största lögnbomben och hävdar att det finns ett tillbehörsprogram med olika piplängder, större magasin med mera. Jag uppmanar den som knåpat ihop denna motivering att officiellt gå ut och visa var detta tillbehörsprogram finns.
Det Benelli saluför i sitt tillbehörsprogram till MR1 är följande: Två olika kolvar. Två olika rails. Fem skotts-magasin och en vapenrem. Är det detta som polismyndigheten vill kalla modulärt? Dessutom skulle vapnet jämförelsevis ha en något lägre precision är traditionella jaktvapen som gamla Bettan. Har man provskjutit? Knappast. Men det finns bevis på vapnets goda precision. Nämligen i form av ett, youtube-klipp från USA. Jag kan jag också.
När nu polismyndigheten släppt den tredje motiveringen som ”the mother of” alla Benelli MR1 -avslagsmotiveringar undrar jag följande: Kände man inte till dessa som man påstår är korrekta vapenegenskaper tidigare?
Jägareförbundets yttrande nämns i denna motivering bara i förbifarten i slutet av motiveringen. När nu modulära egenskaper, som möjlighet att byta pipa, av polismyndigheten uppges vara militäriskt, tror jag att många inom Jägareförbundet börjar skruva på sig.

Den 12 maj 2015 är datumet då jag begärde att få se e-postkorrespondensen mellan Peter Thorsell och polisens handläggare, Jägareförbundet, Sako samt Naturvårdsverket.
Det som hände fick mig att känna mig som ”The enemy of the state”.
Tre veckor efter min begäran hände något som i ett demokratiskt samhälle bara tillskrivs bananrepubliker. Man sade sig ha råkat ut för en hårddiskkrasch och kunde inte delge kopior på de handlingar jag begärt. Fast det skulle ta ytterligare tre veckor efter incidenten innan jag efter eget initiativ fick reda på det.
Läge för JO-anmälan? Absolut. Utslag? JO kritiserar handläggningen som ska ske skyndsamt eller inom 24 timmar.
Jag har efter nästan tre månader efter min begäran fortfarande inte fått några handlingar alls.

Ska vi avsluta denna skrivelse med en känga till? Den får Sako Sweden ta emot. Generalagenten hade faktiskt chansen att bringa rätsida i denna fråga, eftersom tillverkaren Benelli skickat ett officiellt dokument till dem som förklarar all fakta kring Benelli MR1. Men Sako Sweden valde istället att ljuga mig rakt upp i ansiktet och vid flera tillfällen hävda att man inte fått något dokument. Därefter försöker Sako Sweden bortförklara sig med att man eventuellt skulle kunna bli tvungna att ta på sig garantiåtaganden på vapnet i framtiden om man delger information om ett vapen man inte saluför. Wow! Kundvård ut i fingertopparna.
Jag kan slutligen inte tolka denna resa på annat sätt än att Benelli MR1 skall underkännas till varje pris. Aktörerna skäms inte över att göra det med felaktiga fakta, felaktig myndighetsutövning och argumentation. Det har varit och är fortfarande en galen och sjuk resa.
Så nu tänker jag runda av för att rengöra min hagelpump. Det är en Mossberg 590A1 med bajonettfattning. I hundratals youtube-klipp från USA visas den upp som ett utmärkt taktiskt vapen. Men här i Sverige är det en förträfflig grisbössa.

Toni Celan

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsUtomhusliv.se
  • AnnonsStaffans vapen
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsBosjökloster