Har Ygeman ljugit om halvautomaterna?
  • SVA

Har Ygeman ljugit om halvautomaterna?

DebattPublicerad: 2016-04-08 12:00

Runar Filper, Kent Ekeroth och Adam Marttinen (samtliga SD) anklagar regeringen för att gå emot riksdagen och i det tysta avväpna jägarkåren genom sitt agerande i EU. De menar att EU-förslagen inte riktar sig mot terrorister, utan istället mot laglydiga medborgare och jägare.

Regeringspartierna försöker nu i det tysta att avväpna delar av jägarkåren och smyga sig till den nya lagstiftningen trots ett kompakt motstånd i riksdagen, folkets främsta företrädare.
Enligt läckta dokument föreslår ministerrådet att vapendirektivet förändras. Dokumentet avslöjar också att Sverige i praktiken är för ett EU-förbud och vill införa tidsbegränsade vapenlicenser, vilket ger vid handen att man endera frångått tidigare hållning i frågan eller att EU-byråkraterna fått igenom en helt annan uppfattning. Märkligt.

Rimmar illa med tidigare uttalanden
Att Sverige skulle ha samma linje som Finland, vilket Anders Ygeman (S) tidigare hävdat, rimmar dåligt med dokumentet från EU-byråkraterna, där den svenska hållningen förvisso är ett undantag från halvautomatförbud, men samtidigt föreslås undantaget gälla endast vapen som överstiger fem skott eller är konstruerade mer för strid än jakt.
Halvautomater har i stort sett alltid löstagbara magasin med möjlighet för magasin som rymmer fler än fem patroner, vilket därmed skulle betyda ett totalförbud enligt svensk linje.
Även att vapen & ammunition skall förvaras separat och åtskilda av varandra i vapenskåp, är enligt dokumentet en del i den svenska linjen, när man stöder hårdare förvaringskrav.
Terrordåden i Paris och Bryssel har föranlett att europeiska politiker nu föreslår lösningar för att förhindra terrorism. Tyvärr riktar sig inte dessa förslag mot terrorister, utan istället mot laglydiga medborgare och jägare som man nu försöker avväpna alltmer.

Diskriminerande mot jägare
För en engagerad jägare utan anmärkningar, är det på gränsen till diskriminerande att man från svenskt håll vill försvåra innehavet av vapen för olika typer av jakt. Som vapeninnehavare har man redan kvalat in genom tidigare beviljad vapenlicens och som blivande licenssökare har man genomgått jägarexamen.
Öppna gränser är en lätt väg in för illegala vapen, det vore en betydligt mer effektiv åtgärd att införa permanenta gränskontroller, än att försvåra för många jägare att utföra viltvård och utöva sin rätt att jaga.
Sverigedemokraternas hållning är att den svenska linjen måste utmynna i att man i stället underlättar legalt vapenägande och försvårar det illegala.
Runar Filper (SD) jakt- och viltpolitisk talesman
Kent Ekeroth (SD) ledamot Justitieutskottet
Adam Marttinen (SD) ledamot Justitieutskottet

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • AnnonsJakt & Jägare