Hur hotar C landsbygden?
  • SVA

Hur hotar C landsbygden?

DebattPublicerad: 2012-09-28 16:23

På vilket sätt hotar Centerpartiet landsbygden?

Det undrar Centerpartiets riksdagsledamot Staffan Danielsson från Östergötland som bland annat är suppleant i miljö- och jordbruksutskottet. Han tycker kritiken från Leopold Johansson är för svepande.

Leopold Johanssons svepande anklagelser om att vi har ”övergett landsbygden” är inte helt lätt att bemöta. Inte minst för att Johansson lastar allt som han uppfattar som dåligt på ett enskilt parti.

Debattinlägget går att läsa här:

Att mjölkbönder har det svårt just nu är inget annat än beklagligt. Det beror på en ökande global produktion som pressar ned svenska priser och konsumenter som köper billigare utländska alternativ.


Utsatta mjölkbönder värnas
Vi i Centerpartiet försöker uppmärksamma konsumenter kring den utsatta situation som många mjölkbönder upplever genom en pågående kampanj som visar vilka värden svensk mjölkproduktion har för till exempel öppna landskap. Mig veterligen är vi det enda parti som alls har lyft dessa frågor.

Centerpartiets landsbygdspolitik i stort handlar om att tillvarata landsbygdens unika potential. En robust infrastruktur, tillgång till service samt ett starkt företagsklimat är tre grundbultar i en sådan utveckling.


25 punkter för hållbar utbveckling
Nu senast under landsbygdsriksdagen i Ronneby där tre av fyra statsråd på besök var centerpartister. Med sig hade de Centerpartiets Agenda för landsbygden – 25 punkter för hållbar utveckling i hela landet.

Agendan sammanfattar vår politik för landsbygden, och innehåller allt mellan våra förslag om en servicegaranti för att säkra att alla ska ha en acceptabel tillgång till offentlig service till fortsatt stöd till kommersiell service på landsbygden, där regeringen lägger 145 miljoner kronor fram till 2014.


Snabbt bredband i hela landet
I agendan finns också C-märkta förslag som att bygga ut snabbt bredband i hela landet – något som nu är regeringspolitik där en ”bredbandsmiljard” ingår i förslaget till statsbudget för 2013.

Vi slår också fast att vi ska fortsätta att driva regelförenklingsarbetet för företagare, ett arbete som mellan 2006-2010 har resulterat i över sju miljarder kronor i minskade administrativa kostnader. Vi har nått en bit, men inte hela vägen.

Ovanstående är bara ett par exempel på de frågor Centerpartiet driver som är bra för oss som bor i mindre orter och på landsbygd. För oss är detta rättvisefrågor. På samma sätt som stat, kommuner och landsting inte ska särbehandla vare sig utifrån etnicitet eller inkomst, ska de inte heller göra det utifrån geografi och bostadsort.


Kompakt ty(s)tnad
Om Leopold Johansson tycker att ovanstående är ”ett hot mot landsbygden” blir min motfråga, på vilket sätt? Och om centerpolitik är ett hot mot landsbygden, vad är då exempelvis Socialdemokraternas kompakta tystnad i alla dessa frågor?

Sverige behöver mer politik som tar fasta på hållbarhet och långsiktighet oavsett om det är i Stockholm, Eskilstuna eller Ronneby. Behovet av goda företagsvillkor, fungerande infrastruktur och bra offentlig service är vad som förenar stad och land. Att ställa det ena mot det andra är att göra båda en björntjänst, och inte en politik för hela landet.

 

Staffan Danielsson (C) agronom och riksdagsledamot

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • AnnonsJakt & Jägare