Jakt på egen mark är inget brott!
  • Sunne Jaktmässa

Jakt på egen mark är inget brott!

DebattPublicerad: 2009-03-05 09:42

Efter Kuivakangasdomen har jag i en skrivelse till länsstyrelserna krävt klara besked om jakt på egen mark som ingår i ett viltvårdsområde. De markägare som hittills har varit i kontakt med länsstyrelsen här i Norrbotten, och troligtvis i övriga landet, har fått nöja sig med diffusa och svävande svar.
Eftersom statsförvaltningen uppvisar en viss osäkerhet i denna fråga, så kan jag ge en hjälpande hand. Det är nämligen så att Högsta Domstolen (HD) i sitt yttrande i ärendet ger ett klart besked. HD skriver i en sammanfattning följande:
”Som framgått ovan utgör emellertid jakt som företas av medlem i strid med föreningens beslut om gemensamhetsjakt och hur denna skall utövas inte längre brott”. 
Det är efter övergången från jaktvårdsområden till viltvårdsområden, när markägarnas ställning skulle stärkas, som rättskapaciteten i föreningen förändrades och möjlighet till straffsanktioner från föreningens sida uteslöts. En komplicerad jaktdom framstår nu som självklar! Jakt på egen mark är inget brott!

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsVästgårds Game Fair
  • AnnonsStaffans vapen
  • AnnonsGyttorp Norma