Jarlås attack mot JRF missar målet helt
  • Pinewood

Jarlås attack mot JRF missar målet helt

"Det brister allvarligt i åklagarens omdöme"

DebattPublicerad: 2016-03-09 19:41

Karl Hedin och Björn Törnvall reagerar på miljöåklagare Christer B Jarlås attack mot Jägarnas Riksförbund och ordförande Solveig Larsson i bland annat Jakt & Jägare på tisdagen. I den här debattartikeln framhåller de att kritiken mot miljöåklagare Åse Schoultz inte riktar sig mot att hon gör sitt jobb.
"Den handlar om att vi anser att det brister allvarligt i åklagarens omdöme och tycker oss se, att hon snarare driver en egen agenda, än gör sitt jobb och följer lagen", skriver Hedin och Törnvall.

Hör Jakt & Jägares inslag med Christer B Jarlås och Solveig Larsson här.

Här följer Karl Hedins och Björn Törnvalls debattartikel:
I samband med vargsymposiet i Vålådalen attackerar chefsåklagare Christer B. Jarlås i en intervju Jägarnas Riksförbunds ordförande Solveig Larsson.  Detta öppnade för en intressant debatt i Jakt & Jägare, där vi tycker att Solveig Larsson är föredömligt tydlig och klar!
Vi har ingående studerat förundersökningen och klarlagt händelserna som senare utmynnade i ett åtal mot fem oskyldiga personer. 

Beroende av naturbevakare
Vi fann att Jarlås kollega, kammaråklagare Åse Schoultz, i sina ställningstaganden och uttalanden pekat på att hon varit mycket beroende av länsstyrelsens i Dalarna naturbevakare.  
Dessa har i sitt arbete, i förundersökningen och under rättegångarna visat sig ha förutfattade meningar om personer på landsbygden i allmänhet och jägare i synnerhet.

Högst ansvarig
Även om Åse Schoultz haft ett nära samarbete med dem är hon likväl själv ansvarig för besluten, att anhålla, häkta, ålägga de häktade fulla restriktioner, samt att telefonavlyssna de misstänkta under en månad efter frisläppandet.
Hon har haft högsta ansvaret för förundersökningen, som bedrevs under 26 månader, innan hon fattade sitt beslut om att gå till åtal, på de mycket svaga bevis hon hade. 

Kunde lagt ned fallet
Under mer än två års tid hade hon kunnat fatta beslutet om, att lägga ned förundersökningen då bevisen inte räckte till för ett åtal, vilket domen i Mora tingsrätt bekräftade.
Åklagaren har i sitt åtal anklagat fem personer för att i ett speciellt område ringat och jagat varg under en viss tidsrymd. Om hon läst förundersökningen, vilket vi måste anta att hon gjorde, visste hon att fyra av de åtalade inte hade brukbara vapen med sig till området och att den femte inte var där när det påstådda brottet skulle ha begåtts. Trots denna kunskap åtalar hon de fem. Trots denna kunskap som även klarlades i Mora tingsrätt, överklagar åklagaren ändå domen i Mora till Svea hovrätt, som fastställde tingsrättens friande dom. 

Brister i omdöme
Vår kritik i den av Jarlås kritiserade debattartikeln, som vi skrev efter att noga ha läst förundersökningen och domen i Mora tingsrätt, riktar sig inte mot att åklagaren gör sitt jobb! Den handlar om att vi anser att det brister allvarligt i åklagarens omdöme och tycker oss se, att hon snarare driver en egen agenda, än gör sitt jobb och följer lagen. Till exempel Rättegångsbalkens objektivitetsprincip i 23 kapitlet § 4.
Vi tycker därför, att hon på dessa grunder är olämplig för det förtroendeuppdrag hon har, som åklagare.

Bekymrade
Det är uppenbart att i förundersökningen utelämnas viktiga fakta, som talar för de misstänkta och att i åtalet presenterat bevismaterial redigerats om, så att vissa känsliga fakta inte redovisas. Att hennes” teamleader” Crister B Jarlås anser vår kritik vara ett personangrepp, snarare än ett påpekande om riskerna förknippade med ett riktigt dåligt skött jobb, gör oss bekymrade för att omdömet brister, inte bara hos Åse Schultz.

Håll dig informerad!
Därför skrev vi vår bok om fallet, ”De jagade jägarna. Om myndigheternas ökande maktmissbruk mot landets jägare, ”Lillhärdalsfallet” och vargkonflikten i Sverige”, där vi mera utförligt redovisar vår kritik mot skeendet och pekar på den pågående farliga politiseringen av delar av rättsväsendet. Läs gärna boken – håll dig informerad!

Karl Hedin & Björn Törnvall

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNettojakt höst 17
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB